Κηρύγματα Κυριακών & Εορτών (2020-2021)

ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 27-12-2021

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 9-12-2021

ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ. ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ. ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 318 ΠΑΤΕΡΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ. ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ «ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ»

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ «ΤΟΥ ΘΩΜΑ»

ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΗΜΟΥ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΪ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΪ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΒΡΑΔΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΡΑΔΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ ΒΡΑΔΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ (2ο)

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΡΑΔΥ (1ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ ΒΡΑΔΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ (ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)

(Ἰωαν. 12:1-18 & Ματ. 21:1-11, Μαρ. 11:1-11, Λουκ. 19:28-40)

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρ.10:32-45 & Ματ.20:17-28)

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρ.9:14-31 & Ματ.17:14-21, Λουκ.9:37-43)

Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρ.8:34-38.9:1 & Ματ.16:24-28, Λουκ.9:23-27)

Γ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μαρ. 2:1-12 & Ματ. 9:1-8, Λουκ. 5:17-56)

«Ἀλληλούϊα» Β΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν

25η Μαρτίου 2021

Ἡ πίστι τῶν ἡρώων τοῦ ᾽21

ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ὁ Άγιος της Ελληνικής Επανάστασης 1821

Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος

Α΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ

(Ματ. 6:14-21)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

(Ματ. 25:31-46)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ.15:11-32)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ.18:9-14)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματ.15:21-28 & Μαρ.7:24-30)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματ.25:14-30 & Λουκ.19:11-27)

ΤΡΙΤΗ 2-2-2021 Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ.19:1-10)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25-1-2021 ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ή ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ.18:35-43 & Ματ.20:29-34, Μαρ.10:46-52)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-1-2021 ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 17:11-19)

ΚΥΡΙΑΚΗ 17-1-2021 ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

(Ματ. 4:12-17)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

(Ψαλμ. 113,3)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

(Μαρ. 1:1-8)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ἡ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Παρασκευή 25/12/2020

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

(Ματ. 1:1-15 & Λουκ. 2:8-20).

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 13:10-17).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 18:18-27 & Ματ. 19:16-30, Μαρ. 10:17-31).

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 12:13-21).

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 10:25-37).

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 8:40-56 & Ματ. 9:18-26, Μαρ. 5:21-43).

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 16:19-31).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 8:27-39 & Ματ. 8:28-34, Μαρ. 5:1-20).

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 8:5-16 & Ματ. 13:1-15 & Μαρ. 4:1-20)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 6:31-36 & Ματ. 5:38-48)

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ

(Λουκ. 5:1-11, & Ματ. 4:18-22 & Μαρκ. 1:16-20)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

(Μαρ. 8:34-38,9:1 – Ματ.16:24-28 – Λουκ.9:23-27)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματ. 21:33-42 & Μαρ. 12:1-12, Λουκ. 20:9-18)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματ. 18:23-33)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματ. 17:14-23 & Μαρ. 9:14-29. Λουκ. 9:37-43)

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματ. 14:24-36 & Μαρκ. 6:47-56. Ἰωαν. 6:16-21)

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματ. 14:14-22 & Μαρ. 6:30-44. Ἰωαν. 6:1-14)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτ. 9:27-34)

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

(Μτ. 5:14-19)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτ. 8:28-34)

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτ. 8:5-13 & Λκ. 7:1-10)

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτ. 6:22-33)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Ματ. 4:18-23 & Μαρ. 1:16-29)

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ Τῶν Ἁγίων Πάντων

(Μτ. 10:32-33, 37-38. 19:27-30).