Κηρύγματα Κυριακών & Εορτών 2023

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (3ο)

ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΣΤΕΠΤΟΥ & ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ TΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (3ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (3ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (3ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (3ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (3ο)

ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (3ο)

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (3ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (3ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (3ο)

Δ΄ ΣΤΑΣΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (3ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (3ο)

Α΄ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ (2ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ (3ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (3ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΄ΛΟΥΚΑ (3ο). ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (3ο) ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (2ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (3ο) ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (2ο) Τοῦ Ζακχαίου

ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2ο)

ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ (2ο)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ (3ο).

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (3ο)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ (2ο)

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (2ο)

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ (2ο)

Advertisement