Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου;

epanastasi-1821

 Πολλά χουν  επωθε  γιά τήν  πανάσταση το 1821. μως δέν χει τονισθε, τουλάχιστον δέν χει τονισθε σο θά πρεπε μιά «λεπτομέρεια», πού χωρίς ατή  τήν «λεπτομέρεια» ταν δύνατο νά γίνει πανάσταση το 1821.

Τήν πανάσταση δέν τήν καναν (φυσικά!) ο Τορκοι, λλά ο λληνες. Πργμα πού σημαίνει  τι ν δέν πρχαν λληνες δέν θά γινόταν  πανάσταση. Καί μως πρχε  ατή «μαύρη» πιθανότητα, νά μήν πάρχουν  λληνες· λόκληρος λληνισμός νά φανισθε πό τήν σκλαβωμένη λλάδα. Δέν ξαφανίσθηκε, χάρη στήν στέρεα Πίστη πού εχαν στόν Χριστό ο (ναπομείναντες) λληνες. Πάνω σέ ατή τήν   σημαντική «λεπτομέρεια» στηρίχθηκε πανάσταση το 1821.

   Τό 1453 λληνισμός σέ λόκληρη τήν ατοκρατορία  ταν γύρω στά 30.000.000. Τό 1821 θά πρεπε νά εναι  τό λιγότερο πάνω πό 40.000.000·  καί ταν γύρω στά 8.000.000! Σκεφθετε τί τραγικά γεγονότα μεσολάβησαν στά τετρακόσια χρόνια τς  τουρκοκρατίας.

 νας πό τούς κύριους λόγους πού  συνετέλεσε στή δραματική  συρρίκνωση το πληθυσμο, ταν ο ξισλαμισμοί. Τί γινόταν; Συνέχεια