Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου;

epanastasi-1821

 Πολλά χουν  επωθε  γιά τήν  πανάσταση το 1821. μως δέν χει τονισθε, τουλάχιστον δέν χει τονισθε σο θά πρεπε μιά «λεπτομέρεια», πού χωρίς ατή  τήν «λεπτομέρεια» ταν δύνατο νά γίνει πανάσταση το 1821.

Τήν πανάσταση δέν τήν καναν (φυσικά!) ο Τορκοι, λλά ο λληνες. Πργμα πού σημαίνει  τι ν δέν πρχαν λληνες δέν θά γινόταν  πανάσταση. Καί μως πρχε  ατή «μαύρη» πιθανότητα, νά μήν πάρχουν  λληνες· λόκληρος λληνισμός νά φανισθε πό τήν σκλαβωμένη λλάδα. Δέν ξαφανίσθηκε, χάρη στήν στέρεα Πίστη πού εχαν στόν Χριστό ο (ναπομείναντες) λληνες. Πάνω σέ ατή τήν   σημαντική «λεπτομέρεια» στηρίχθηκε πανάσταση το 1821.

   Τό 1453 λληνισμός σέ λόκληρη τήν ατοκρατορία  ταν γύρω στά 30.000.000. Τό 1821 θά πρεπε νά εναι  τό λιγότερο πάνω πό 40.000.000·  καί ταν γύρω στά 8.000.000! Σκεφθετε τί τραγικά γεγονότα μεσολάβησαν στά τετρακόσια χρόνια τς  τουρκοκρατίας.

 νας πό τούς κύριους λόγους πού  συνετέλεσε στή δραματική  συρρίκνωση το πληθυσμο, ταν ο ξισλαμισμοί. Τί γινόταν;

   Ο Τορκοι παιρναν σκληρά μέτρα ες βάρος τν σκλαβωμένων. Τούς βαζαν δυσβάστακτους φόρους, τούς πουλοσαν σάν δούλους (σκλαβοπάζαρα),  τούς παιρναν μέ  βία τά παιδιά τους (παιδομάζωμα), τούς βασάνιζαν μέ ποικιλόμορφες σκληρές τιμωρίες (διαπόμπευση, φάλαγγα κ.λ.π.),   καί πάνω πό λα δέν δίσταζαν νά τούς  σφάζουν  μέ τήν παραμικρή φορμή! Ποιούς θά τούς μπόδιζε;!

  μως, πρχε γιά τούς σκλαβωμένους λληνες χριστιανούς  μιά «διέξοδος»: ν γίνονταν μουσουλμάνοι, τέλειωνε τό μαρτύριό τους.  Ο Τορκοι τούς καλοδέχονταν! (λλο, πού δέν θελαν!). Τούς  χάριζαν τούς φόρους, τούς χάριζαν τήν λευθερία (δέν κινδύνευε πιά ζωή τους!) τούς χάριζαν κόμα καί ξιώματα! πειρασμός γιά τούς σκλαβωμένους  ταν μεγάλος…! «Πτε στήν λλάδα νά δετε τί σημαίνει πίστη στό Χριστό! Τί ποφέρουν γιά τόν Χριστό ο λληνες,  λλά καί τί χάνουν πρός χάρη το Χριστογραφε   Ρισάρ, (Γάλλος ησουίτης μοναχός)  πού τέλη το 17ου α. πισκέφθηκε τήν σκλαβωμένη  λλάδα. μως, ταν ζες σέ τέτοιες δραματικές συνθκες, εναι δύσκολο νά ντέξεις στόν πειρασμό, καί  μήν ρνηθες τήν Πίστη σου!  Γιατό καί κύματα χριστιανν γίνονταν μουσουλμάνοι!

   Ο ερομόναχοι σιος Συμεών νυπόδητος (+1594), Νεκτάριος  Τέρπος (+1740) καί πάνω πό λα γιος Κοσμς Ατωλός    (+1779),  γύριζαν πό χωριό σέ χωριό ( δέ Συμεών γύριζε ξυπόλυτος!) δίνοντας θάρρος στούς σκλαβωμένους μας. λλά καί λοι ο ερες καί λα τά μοναστήρια προσπαθοσαν μέ κάθε τρόπο νά γίνουν «νάχωμα» μπροστά στό μεγάλο ρεμα τού ξισλαμισμο.

Τά πράγματα ταν  κρως σοβαρά! Δέν κινδύνευε μόνο Πίστη, λλά καί λληνισμός!  Γιατί πό τήν στιγμή πού ο σκλαβωμένοι λληνες λλαζαν  Πίστη,  παυαν νά εναι λληνες καί γίνονταν ατόματα Τορκοι! «Γίνεσαι Τορκος διάκο μου τήν Πίστη σου νά λλάξεις;!». λληνας καί χριστιανός ταν ταυτόσημες ννοιες. Ατό τό ξεραν καί ο Τορκοι. «Εσαι χριστιανός;» (καί χι «εσαι λληνας;»), ρωτοσαν τούς λληνες τς Κων/πόλεως εθύς ς ξέσπασε πανάσταση το21. Καί ποιος λεγε «ναί», το κοβαν τό κεφάλι! (σφαξαν κενες τίς μέρες κάπου 10.000 λληνες χριστιανούς!).

     Τά νωτέρω σημαίνουν, τι τό κύριο κίνητρο πού δήγησε τούς σκλαβωμένους λληνες-χριστιανούς  στήν πανάσταση το 1821, δέν ταν κοσμική λευθερία (ατή τήν ποκτοσαν καί χωρίς πανάσταση, ρκε νά λλαζαν τήν Πίστη τους), λλά πνευματική λευθερία· νά σκον λεύθερα καί χωρίς περιορισμούς τά χριστιανικά τους  καθήκοντα. Γι’ατό καί   πανάσταση εχε  σάν σημαία  τόν Σταυρό· (ταν «χαραγμένος» σέ λόκληρη τή σημαία,  -σήμερα εναι «στριμωγμένος» στή γωνία-  εχε  χρμα λευκό, χι κόκκινο  (ν καί ταν πανάσταση!), γιά νά δείξουν  τι πανάσταση εχε καθαρό, ερό σκοπό: «Γιά το Χριστο τήν Πίστη τήν γία» (καί μετά «γιά τς Πατρίδος τήν λευθερία!»). «ν τινι λόγω γένετο πανάστασις τό ’ 21; ν τινι λόγω χύθησαν ποταμοί αμάτων; ν τινι λόγω κατεστράφη λλάς;  χι βεβαίως διά καταγωγήν, χι δι’ λλον λόγον, λλά μόνον διά τήν διατήρησιν τς συνειδήσεως, λλά καί μόνον διά τήν θρησκείαν, διά τήν κκλησίαν;», επε στήν λληνική Βουλή, ν τει 1864 (δηλαδή  43 χρόνια μετά τήν πανάσταση!)   Γεώργιος ακωβάτος (Περιοδικόν ρδην, τ.68 Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008).

   Γιατό καί τά τρία μεταεπαναστατικά συντάγματα, τς πιδαύρου(1822), το στρους (1825) καί τς Τροιζήνας (1827) «ναγνώριζαν» σάν λληνες ατούς πού πίστευαν στόν Χριστό· «σοι ατόχθονες τς πικρατείας πιστεύουσιν ες Χριστόν». Γιατί γι’ατό  (γιά τήν γία Πίστη) γινε πανάσταση το21! Γι’ατό καί ο δομές το νεοσύστατου Κράτους ταν καθαρά χριστιανικές. Προστάτες (πρότυπα!)  λ.χ. τς Παιδείας τέθησαν ο Τρες εράρχες· χι  πειδή τάχα συνδύασαν τόν ρχαο λληνικό πολιτισμό μέ τόν χριστιανισμό, (ν εναι δυνατόν νά συνδεθον τά σύνδετα!), λλά πειδή ταν γιοι πιστήμονες! Γι’ατό  καί λες ο γιορτές τς κκλησίας μας εχαν καθιερωθε ς «ργία»·   νά  λείψουν «α ορταί τν διαφόρων ι-Θανάσηδων καί γι-νδρέηδων καί, προφάσεις πρός ργίαν. Κυριακή ργία καί 2-3 μόνον μέρας τό τος λόκληρον εναι ρκετή τεμπελιά», γραφε  (1915)   πουργός θνικς Οκονομίας νδρέας Μιχαλακόπουλος  στόν τότε Πρωθυπουργό λευθέριο Βενιζέλο.  (Θά πρεπε   πουργός νά λάβει σοβαρά πόψη του τι λλοι «δούλεψαν» πέφεραν, βασανίσθηκαν γιατόν, στε  νά εναι ατός λεύθερος λληνας χριστιανός, καί νά πολαμβάνει τό ξίωμα το πουργο.  Γιατί, ν λοι ο σκλαβωμένοι λλαζαν  Πίστη, καί γίνονταν Τορκοι, ποιός καί γιά ποιό λόγο θά κανε τήν πανάσταση ναντίον τν Τούρκων;  ρα   δέν θά πρχε λληνικόν Κράτος, ρα   νδρέας Μιχαλακόπουλος  δέν θά ταν  πουργός το Κράτους τν λλήνων).

λοι ατοί ο νώνυμοι προγονοί μας, πού στά δύσκολα κενα χρόνια προτίμησαν νά βασανίζονται παρά νά ρνηθον τήν Πίστη, εναι μολογητές, μάρτυρες τς Πίστεως! Εμαστε λοιπόν  παντες πόγονοι μαρτύρων….! Τό χουμε συνειδητοποιήσει; 

Αρχιμ. Βασίλειου Μπακογιάννη

Romfea.gr (10/03/2015)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s