ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μτ. 8:28-34)

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Θεραπεία δαιμονισμένων. Οἱ δαίμονες δέν ἔχουν ἐξουσία

Ὁ Χριστός μετά τήν θεραπεία τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου τῆς Καπερναούμ (Μτ.8:5-13), ἄφησε τόν κόσμο πού ἦταν μαζί Του (Μτ.8:18), πῆρε τούς μαθητές Του, μπῆκαν στό πλοῖο καί ξεκίνησαν γιά τά Γεργεσηνά (Μτ.8:23). Ἐπίτηδες ἄφησε τόν κόσμο, καί πῆρε μαζί Του μόνο τούς μαθητές Του, γιατί ἤξερε ὅτι στό ταξίδι τους αὐτό, θά ξεσποῦσε φορτούνα· καί οἱ μαθητές Του θά ὀλιγοπιστοῦσαν. Ὁ κόσμος θά τούς ἔβλεπε, καί θά σκανδαλιζόταν, μπορεῖ καί νά τούς κορόϊδευε. Γι’ αὐτό λοιπόν ὁ Κύριος ταξίδεψε μόνο μέ τούς μαθητές Του! (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ΚΗ΄ εἰς τό κατά Ματθαῖον P.G.57:349-340). Ἀφήνοντας ἔτσι παράδειγμα σέ μᾶς, ὅτι θά πρέπει νά προστατεύουμε τούς συνανθρώπους μας, ἰδιαίτερα τούς συνεργάτες μας στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ· νά μήν τούς ἐκθέτουμε στά πονηρά μάτια αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ἁμαρτάνουμε!

Ὅπως, λοιπόν ταξίδευαν, «ἔγινε μέσα στή θάλασσα ἕνας σεισμός τόσος ἰσχυρός, παρ’ὀλίγο νά βουλιάξει τό πλοῖο» (Μτ.8:24). «Ἄρχισαν νά μπαίνουν νερά στό πλοῖο!» (Λκ. 8:23). Καί ὁ Χριστός κοιμόταν! (Μτ.8:24). «Ἔτρεξαν λοιπόν οἱ μαθητές Του κοντά Του καί Τόν ξύπνησαν φωνάζοντας: “Κύριε, σῶσε μας! Χανόμαστε!» (Μτ.8:25). «Τόσο δειλοί εἶστε, ὀλιγόπιστοι», τούς εἶπε (Μτ.8:26). «Σηκώθηκε καί ἐπέπληξε τούς ἀνέμους καί τήν θάλασσα καί ἔγινε γαλήνη μεγάλη» (Μτ.8:26). Φαντασθεῖτε νά ταξιδεύετε μέ τό καράβι, νά ἔχει ἀγριέψει ἡ θάλασσα, καί νά κινδυνεύετε …! Καί «κάποιος» ἀπό τό καράβι νά εἰπεῖ στή θάλασσα: «Ἡσύχασε!». Καί ἀμέσως ἡ θάλασσα νά ἡσυχάσει! Κάπως ἔτσι ἔγινε καί μέ τό Χριστό! «Καί ὅλοι ὅσοι ἦσαν στό καράβι ἐθαύμασαν! Καί εἶπαν: Τί εἶναι αὐτός! Ἀκόμη καί ὁ ἄνεμος καί ὁ ἡ θάλασσα ὑπακούουν σ’ Αὐτόν» (Μτ. 8:26-27).

Τώρα οἱ μαθητές, (σχολιάζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος) «ἀνακάλυψαν» ὅτι ὁ Χριστός δέν ἔχει ἐξουσία μόνο πάνω στήν ἀρρώστια (καί στό θάνατο) ἀλλά ἔχει ἐξουσία καί στά φοβερά στοιχεῖα τῆς φύσεως· καί στή θάλασσα καί στίς θύελλες καί στούς τυφώνες! Καί τώρα, στά Γεργεσηνά θά ἰδοῦν καί μιά ἄλλη «πτυχή» τοῦ Χριστοῦ· ἀκόμα πιό «προκλητική»: Τήν δύναμή Του, τήν ἐξουσία Του ἐπί τῶν φοβερῶν δαιμόνων! (Ὁμιλία 28η εἰς τό κατά Ματθαῖον).

«Ὅταν ἔφθασαν στό Πέραν, στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν, Τόν ἀπάντησαν δυό δαιμονισμένοι βγαίνοντας ἀπό τά μνήματα! Ἦσαν τόσο φοβεροί, πού κανείς δέν τολμοῦσε νά περάσει ἀπό ἐκεῖνο τό δρόμο! Ὅμως τώρα, αὐτοί ἄρχισαν νά φωνάζουν: “Τί ἔχουμε ἐμεῖς μέ Σένα Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ; Γιατί ἦλθες νά μᾶς βασανίσεις, πρίν ἔλθει ἡ ὥρα μας;”» (Μτ. 8:29). Ὁ Χριστός δέν εἶπε κάτι στά δαιμόνια, δέν τά ἀπείλησε, δέν τά κυνήγησε, δέν τά ράπισε. Ὅμως μόλις αὐτά Τόν εἶδαν, τρόμαξαν! Καί ἄρχισαν νά φωνάζουν….! Τό ἴδιο ἔγινε λίγο ἀργότερα μέ ἄλλο δαιμόνιο: «Μόλις τό πνεῦμα (τό δαιμόνιο) εἶδε τόν Ἰησοῦ, ἀμέσως τάραξε τό παιδί, κι ἐκεῖνο ἔπεσε καταγῆς καί κυλιόταν βγάζοντας ἀφρούς». (Μκ. 9:20). Γιατί ὁ Χριστός σάν Θεός εἶναι φόβος καί τρόμος τῶν δαιμόνων.

«Γιατί ἦλθες νά μᾶς βασανίσεις, πρίν ἔλθει ἡ ὥρα μας;» Τοῦ εἶπαν οἱ δαιμονισμένοι τῶν Γεργεσηνῶν (Μτ.8:29) καί ὄχι «τί κακό σοῦ κάναμε και ἦρθες νά μᾶς βασανίσεις;». Παραδέχθηκαν ὅτι μέ βάση τά ἔργα τους (βασάνιζαν λ.χ. τούς δαιμονισμένους) ἦταν ἄξιοι τιμωρίας. Ἁπλά αὐτή τήν τιμωρία δέν τήν ἤθελαν ἀπό τώρα. Γι’ αὐτό καί παρακάλεσαν τόν Κύριο: «Μήν μᾶς βασανίσεις πρίν ἔλθει ἡ ὥρα μας». Ἄρα οἱ δαίμονες μᾶς λένε ἀπό μόνοι τους ὅτι δέν εἶναι στό χέρι τους νά ἀποφύγουν τήν τιμωρία τους, γιατί εἶναι ὑπό τήν ἐξουσία τοῦ Κυρίου! Γι’αὐτό καί δέν μποροῦν νά κάνουν τίποτε χωρίς τήν ἄδειά Του. Γι’ αὐτό, καί προκειμένου νά μποῦν στά γουρούνια, ζήτησαν τήν ἄδειά Του (πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι τά δαιμόνια οὔτε στά γουρούνια, δέν ἔχουν ἐξουσία) γιατί κύριος τῶν πάντων εἶναι ὁ Χριστός καί ὄχι οἱ δαίμονες. Κάτι πού ὁ ὑπερήφανος διάβολος δέν τό ἀντέχει!

Ἐπειδή ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά κάνει κάτι στό Χριστό, (καί μόνο πού ἀκούει τό ὄνομά Του τοῦ κόβονται τά πόδια του), πολεμεῖ μέ λύσσα τά παιδιά τοῦ Χριστοῦ, προπαντός τούς χριστιανούς πού Τόν πιστεύουν καί τόν λατρεύουν! Εἶναι ὁ κύριος ἐχθρός τῶν χριστιανῶν! «Ὁ ἀντίπαλός σας ὁ διάβολος περιφέρεται σάν τό λιοντάρι πού βρυχᾶται, ζητώντας κάποιον νά καταβροχθίσει», μᾶς λέει ὁ Πέτρος (Α΄ Πέτρ. 5:8).

Τό πρῶτο πού προσπαθεῖ νά τούς κάνει, εἶναι νά τούς ἀποκόψει ἀπό τόν ἐχθρό του, τό Χριστό! «Ἀπαγορεύεται νά πηγαίνω σέ χριστιανικές συγκεντρώσεις· ἀπαγορεύεται ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς· ἡ Ἁγία Γραφή πρέπει νά χλευάζεται καί νά καίγεται στό ναό τῶν σατανιστῶν»· ἦταν μερικοί ἀπό τούς ὅρους πού εἶχαν βάλει οἱ σατανιστές στήν ὑποψήφια σατανίστρια Ιrven Dorren. (Καί γι’ αὐτό ἡ μόνη θρησκεία πού μπορεῖ νά πολεμήσει τό διάβολο, εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ!).

Ἄν ὁ διάβολος δέν «καταφέρει» νά ἀποσπάσει τούς χριστιανούς ἀπό τό Χριστό, τότε προσπαθεῖ ἤ νά τούς ρίξει στήν ἁμαρτία ἤ νά τούς πλανέψει ἤ ἀκόμα καί νά τούς κυριεύσει! Νύχτα-μέρα ψάχνει γιά τέτοιες χρυσές εὐκαιρίες. «Γέροντα! Βλέπω καμιά φορά στήν τηλεόραση τίς χαρτορίκτες καί τίς μάγισσες, ἔτσι γιά νά περνάει ἡ ὥρα!», εἶπε ἕνας γνωστός μου θεολόγος στόν Γέροντα Παϊσιο (+1994). Καί ὁ Γέροντας τόν ἐπέπληξε: «Βρέ; Τί κάνεις ἐκεῖ; Θά βγεῖ κανένα δαιμόνιο καί θά ἔρθει ἐπάνω σου!». Ἀκόμα καί αὐτό τό τόσο «ἀθῶο», μπορεῖ νά ἀποτελέσει «εὐκαιρία» γιά τό διάβολο, γιά νά ἔρθει πάνω σου, καί νά σοῦ φάει τήν ψυχή! Γι’ αὐτό ὁ πεπειραμένος ἀπόστολος Πέτρος προειδοποιεῖ: «Νά εἶστε νηφάλιοι καί ἄγρυπνοι». (Α΄ Πέτρ. 5:8).

Μακρυά λοιπόν ἀπό τά ἔργα τοῦ διαβόλου! Παντοῦ καί πάντοτε νά τηροῦμε τό ἅγιο καί σωτήριο θέλημα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s