ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θεραπεία δαιμονισμένου

(Ματ. 17:14-23 & Μαρ. 9:14-29. Λουκ. 9:37-43)

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ἡ πίστη μετακινεῖ βουνά

Αὔγουστος μῆνας. Ἕξι μῆνες πρίν ἀπό τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός μέ τούς τρεῖς μαθητές Του, Πέτρο, Ἰάκωβο, Ἰωάννη ἀνέβηκε στό Θαβώρ καί μετεμορφώθη (Μτ. 17:1-13). Στούς πρόποδες τοῦ βουνοῦ οἱ ὑπόλοιποι ἐννέα μαθητές προσπάθησαν, νά θεραπεύσουν ἕναν δαιμονισμένο, πού ἔφερε ὁ πατέρας του, ἀλλά δέν μπόρεσαν. Καί ὁ Χριστός κατεβαίνοντας ἀπό τό Θαβώρ, τόν θεράπευσε ἀμέσως. Καί εἶπε στούς μαθητές Του, πού δέν μπόρεσαν νά βγάλουν τό δαιμόνιο: «Ἄν ἔχετε πίστη ἔστω καί σάν κόκκο σινάπεως, θά εἰπεῖτε σ’ ἕνα βουνό σάν κι’αὐτό (τό Θαβώρ, πού ἦταν μπροστά τους) «πήγαινε ἀπό ἐδῶ ἐκεῖ»· καί θά πάει! Καί γενικά τίποτε δέν θά σᾶς εἶναι ἀδύνατο» (Μτ. 17:20).

Ὁ Χριστός δέν τούς εἶπε ἁπλά ἄν ἔχεις μικρή πίστη, ἀλλά ἄν ἔχεις πίστη « σάν κόκκο σινάπεως» καί ὄχι σάν κόκκο σιταριοῦ ἤ καλομποκιοῦ ἤ κάποιου ἄλλου φυτοῦ ἤ δένδρου. Γιατί ὁ κόκκος σιναπιοῦ μπορεῖ μέν νά εἶναι μικροσκοπικός, ἔχει ὅμως τέτοια «διάθεση» καί «δυναμική» πού μπορεῖ νά γίνει ἕνα τεράστιο δένδρο! Ἄρα λέγοντας ὁ Χριστός πίστη σάν κόκκο σινάπεως, ἐννοεῖ πίστη ζεστή (ὄχι κρύα) πού νά μεγαλώνει καί νά αὐξάνεται συνεχῶς. Μιά τέτοια πίστη εἶναι ἱκανή νά μετακινήσει ἕνα ὁλόκληρο βουνό! Τό εἶπε ὁ Χριστός πού δέν λέει ψέματα. Εἶναι ὄντως φοβερό νά μετακινεῖς ὁλόκληρο βουνό, ἔχοντας σάν μοναδικό «μηχανισμό» τήν πίστη σου στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ…!

Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει ὅτι ὅποιος χριστιανός ἔχει τέτοια πίστη, μπορεῖ ἀνά πᾶσα στιγμή νά μετακινεῖ βουνά! (Σκεφθεῖτε τί θά γινόταν στή γῆ…!). Ἀλλά σημαίνει ὅτι ἄν ὑπάρχει λόγος νά μετακινηθεῖ ἕνα βουνό, τότε θά γίνει καί αὐτό τό θαῦμα. Καί ἔγινε, γιατί ὑπῆρχε λόγος.

Οἱ Μαμελούκοι ἦταν μιά βάρβαρη φυλή. Ἀπό τόν 9ον μ.Χ. αἰ. μέχρι τόν 20ον, δραστηριοποιεῖντο σέ μουσουλμανικά ἔθνη. Ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τούς καί στήν Αἴγυπτο. Βασάνιζαν, καταπίεζαν τούς χριστιανούς. Κάποια μέρα κάλεσαν τόν ὀρθόδοξο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ἰωακείμ τόν Πάνυ (1487-1567), καί τοῦ εἶπαν ἀπειλητικά: «Θά μᾶς ἀποδείξετε, ὅτι ἡ πίστη σας εἶναι σωστή, ἀλλιῶς θά σᾶς ἐξαφανίσουμε. Λέτε λοιπόν ὅτι ἅμα ἔχετε πίστη σάν τόν κόκκο τοῦ σιναπιοῦ, μπορεῖτε νά εἰπεῖτε σέ ἕνα βουνό, νά φύγει ἀπό ἐδῶ καί νά πάει ἐκεῖ. Λοιπόν ἀποδεῖξτε μας!». Καί ὁ Πατριάρχης (πού ἦταν ἅγιος) τό δέχθηκε.

Παρακάλεσε τούς χριστιανούς νά νηστέψουν τρεῖς μέρες. Καί τήν ὁρισμένη ὥρα καί μέρα ὁ Πατριάρχης μαζί μέ τούς χριστιανούς του ἀνέβηκαν σέ ἕνα βουνό γιά νά ἀποδείξουν στούς Μαμελούκους, ὅτι ὅσα λέει ὁ Χριστός εἶναι ἀλήθεια. Ἀπό τή μιά μεριά ὁ Πατριάρχης μέ τούς χριστιανούς καί ἀπό τήν ἄλλη οἱ φοβεροί Μαμελούκοι! Ἀγωνία! Ὁ Πατριάρχης γονάτισε μπροστά στό βουνό, τό σταύρωσε καί τοῦ εἶπε: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: βουνό περπάτα!». Καί τό βουνό ἔγινε τρία κομμάτια (εἰς τύπον τῆς Ἁγίας Τριάδος) καί ἄρχισε νά περπατάει! Τρόμαξαν οἱ Μαμελοῦκοι! Φοβήθηκαν μήν πέσει τό βουνό πάνω τους καί τούς καταπλακώσει! Τώρα θερμοπαρακαλοῦσαν τόν Πατριάρχη, νά δώσει ἐντολή στό βουνό γιά νά σταματήσει νά περπατάει! «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: Βουνό σταμάτα», εἶπε τώρα ὁ Πατριάρχης. Καί τό βουνό σταμάτησε. Καί αὐτό τό βουνό λέγεται μέχρι σήμερα, στά αἰγυπτιακά «ντούρ ντάγ», πού σημαίνει στά ἑλληνικά «βουνό σταμάτα!». (Εἶναι στό κέντρο περίπου τοῦ Καϊρου, ὅπως εἶναι στήν Ἀθήνα ὁ Λυκαβητός, κομμένο σέ τρία κομμάτια). Φυσικά μετά ἀπό αὐτό τό «σόκ» πού ἔπαθαν οἱ Μαμελοῦκοι, ἄφησαν ἐλεύθερους τούς χριστιανούς, ἀλλά καί πολλοί ἀπό αὐτούς πίστεψαν στό Χριστό!

Ἡ πίστη στό Χριστό δέν μετακινεῖ μόνο βουνά τῆς γῆς, ἀλλά μετακινεῖ καί «βουνά» (πάθη) πού εἶναι μέσα στή ψυχή μας καί μᾶς ἀποκρύβουν τό Χριστό! Ὁ περίφημος ἀμερικανός ἐπιστήμονας, γενετιστής Francis Collins (ὁ πρῶτος πού ἀποκρυπτογράφησε τό D.N.A. ) ὑπῆρξε μιά περίοδος στή ζωή του πού ἦταν ἄπιστος. Ἦρθε ὅμως ἡ στιγμή καί πίστεψε στό Θεό. Σέ μιά συνέντευξή του δήλωσε: «Κατάλαβα πιά, ὅτι ἡ ἐπιθυμία μου νά πλησιάσω τό Θεό, ἐμποδιζόταν ἀπό τήν ὑπερηφάνειά μου καί τήν ἁμαρτωλότητά μου. (….) Ἡ πίστη στό Θεό ἀπαιτοῦσε τό θάνατο τοῦ ἐγωϊσμοῦ γιά νά ξαναγεννηθῶ». Καί ἡ πίστη του στό Θεό, μετακίνησε, ἐξαφάνισε, ἔθαψε αὐτό τό βουνό, πού λέγεται «ἐγωϊσμός» καί ἔτσι συμφιλιώθηκε μέ τό Θεό, καί ξαναγεννήθηκε.

Αὐτή ἡ μετακίνηση (θάψιμο τοῦ ἐγωϊσμοῦ) εἶναι πολύ ἀνώτερη ἀπό τήν μετακίνηση ἑνός γήϊνου βουνοῦ, ἔστω καί ἄν αὐτό τό βουνό, εἶναι τά πανύψηλα Ἰμαλάια! Μακάριος ὅποιος ἔχει τέτοια μεγάλη πίστη! Εἶναι «παντοδύναμος!».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s