ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ

Θεραπεία αἱμορροούσης. Ἀνάσταση κόρης Ἰαείρου

(Λουκ. 8:40-56 & Ματ. 9:18-26, Μαρ. 5:21-43).

Μιά μικρή κίνηση μέ μεγάλη σημασία

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ Χριστός γύριζε κουρασμένος ἀπό τό τετράωρο περίπου ταξίδι ἀπό τά Γαδαρηνά στήν Καπερναούμ. Πολύς κόσμος Τόν περίμενε στήν παραλία (Μαρ. 5:21). Καί ἦρθε πρός συνάντησή Του ἕνας ἀρχισυνάγωγος ὀνόματι Ἰάειρος. (Ἡ Καπερναούμ σάν πόλη εἶχε πολλές συναγωγές. Κάθε συναγωγή διοικεῖτο ἀπό 15μελές συμβούλιο. Ὁ πρόεδρός του λεγόταν ἀρχισυνάγωγος. Ἕνας λοιπόν ἀπό αὐτούς ἦταν καί ὁ Ἰάειρος). Ἔπεσε στά πόδια τοῦ Χριστοῦ (τότε, ὅταν ζητοῦσαν κάτι ἀπό τόν «ἀνώτερό» τους, γονάτιζαν μπροστά του) καί Τόν παρακάλεσε νά πάει στό σπίτι του, γιά νά θεραπεύσει τήν ἑτοιμοθάνατη μοναχοκόρη του.

Καί ὁ Χριστός παρόλο πού δέν πρόλαβε νά πάρει σάν ἄνθρωπος μιά «ἀνάσα», ξεκίνησε γιά τό σπίτι τοῦ Ἰαείρου! Τόν ἀκολούθησε καί ὅλο αὐτό τό πλῆθος πού Τόν περίμενε στήν παραλία. «Τά πλήθη Τόν περιέβαλαν ἀσφυκτικά» (Λουκ. 8:42). Καί διασχίζοντας τούς δρόμους καί τα σοκκάκια πήγαιναν, ἀκολουθώντας τό Χριστό γιά τό σπίτι τοῦ Ἰαείρου. Ἀνάμεσα στό πλῆθος πού συνόδευε τό Χριστό, ἦταν καί μιά γυναίκα, πού ἐπί δώδεκα χρόνια ἔπασχε ἀπό αἱμορραγία. Εἶχε ξοδέψει ὅλη της τήν περιουσία σέ φάρμακα καί σέ γιατρούς καί πήγαινε χειρότερα! (Μαρ. 5:26). Καί δέν ἦταν μόνο αὐτό ἡ δοκιμασία της. Ἦταν παράλληλα καί σέ «ἀπομόνωση!». Δώδεκα χρόνια ἦταν ἄρρωστη, δώδεκα χρόνια ἦταν σέ «ἀπομόνωση!». Γιατί ὅποιος ἐρχόταν σέ ἐπικοινωνία μαζί της, θεωρεῖτο ἀκάθαρτος! (Λευ. 15:23). [1]

Ἤθελε λοιπόν νά πλησιάσει τό Χριστό, νά πέσει στά πόδια Του καί νά Τόν παρακαλέσει, γιά νά τή θεραπεύσει, ὅπως ἔκανε ὁ Ἰάειρος, ἀλλά δέν τό τολμοῦσε. Σεβόταν τό νόμο! Ὅμως ἡ πίστη της βρῆκε λύση: «Καί μόνο (ἔλεγε) νά ἀγγίξω τήν ἄκρη τοῦ ἱματίου Του θά γίνω καλά!». (Μαρ. 5:28). Καί τό ἔκανε! (Βλέπετε ἡ θερμή πίστη, κάνει τόν ἄνθρωπο νά σέβεται τούς νόμους). Ἀποτέλεσμα; Βγῆκε δύναμη ἀπό τό Χριστό πού τή θεράπευσε! (Λουκ. 8:44-46).

Ὁ Χριστός αὐτό τό γεγονός (μικρό ἀλλά μεγάλο σέ μήνυμα) δέν τό ἄφησε ἀπαρατήρητο. Ἔπρεπε νά μάθει ὁ κόσμος πόση μεγάλη δύναμη ἔχει ἡ πίστη. Καί ἐνῶ θά ἔπρεπε νά βιασθεῖ, γιά νά «προλάβει» νά θεραπεύσει τήν ἑτοιμοθάνατη κόρη τοῦ Ἰαείρου, σταμάτησε στό δρόμο (ἀγχώνοντας τόν Ἰάειρο). Στή συνέχεια στράφηκε στό πλῆθος (Μαρ.5:30) καί ρώτησε: «Ποιός Μέ ἄγγιξε;!». «Δέν βλέπεις τόν κόσμο πού σέ περιβάλλει ἀσφυκτικά; Τί ρωτᾶς ποιός σέ ἄγγιξε;», τοῦ ἀπάντησε ὁ Πέτρος. (Λουκ. 8:45). Ὅμως ὁ Ἰησοῦς ἐπέμεινε: «Κάποιος μέ ἄγγιξε, γιατί ἐγώ ἔνιωσα νά βγαίνει ἀπό μένα δύναμη». (Λουκ. 8:46). (Τό πλῆθος προβληματίσθηκε: «Ἐμεῖς πέφτουμε ὁλόκληροι ἐπάνω Του καί δέν εἶπε τίποτε γιά μᾶς! Ἄρα κάτι δέν πάει καλά μέ ἐμᾶς!»).

Μόλις ἡ γυναίκα εἶδε ὅτι δέν μποροῦσε πιά νά κρυφθεῖ ἀπό τό Χριστό, Τόν πλησίασε τρέμοντας, ἔπεσε στά πόδια Του καί ἀνέφερε δημόσια ὅλο αὐτό πού ἔκανε στά κρυφά. Ὁ Χριστός τῆς εἶπε: «Ἔχε θάρρος, κόρη μου, (καλά ἔκανες καί ἄγγιξες τήν ἄκρη τοῦ ἐνδύματός Μου)· ἡ πίστη σου σέ ἔσωσε· πήγαινε στό καλό» (Λουκ. 8:45-48). Τό μήνυμα: Μπορεῖ νά «ἀγκαλιάζουμε» ὁλόκληρα τά Ἅγια, ἄν ὅμως δέν τό κάνουμε μέ τήν ἴδια πίστη , πού αὐτή ἡ γυναίκα ἄγγιξε τήν ἄκρη τοῦ ἐνδύματος τοῦ Χριστοῦ, δέν ἔχουμε καμία ὠφέλεια! Ἐνῶ ἄν τό κάνουμε μέ πίστη, καί τήν ἄκρη τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου νά ἀγγίξουμε ἤ ἀκόμα καί τήν «πετσέτα» πού σκουπίζουμε τό Ἅγιο Ποτήριο, θά ἔρθει ἐπάνω μας δύναμη Χριστοῦ! (Ὅσοι ἐργαζόμαστε στήν ἐκκλησία, ἄς τά ἔχουμε αὐτά καλά ὑπόψη μας).

Ἡ γυναίκα αἱμορροοῦσα ἔμεινε γιά πάντα πιστή στό Χριστό, ἀκόμα καί ὅταν οἱ ἄλλοι φώναζαν «σταύρωσον αὐτόν». Ἔτσι, ὅταν ὁ Κύριος ἀνηφόριζε γιά τόν Γολγοθᾶ μέ τό Σταυρό στόν ὦμο Του, ἀκούμπησε (ὁ Κύριος) σέ μιά πέτρα (στήν πέτρα αὐτή ἀποτυπώθηκε τό χέρι Του, πού φαίνεται ὡς σήμερα). Ἡ αἱμορροοῦσα γυναίκα (Βερονίκη ἦταν τό ὄνομά της) Τόν εἶδε ἀπό τό μπαλκόνι τοῦ σπιτιοῦ της καί χωρίς νά φοβηθεῖ, ἔτρεξε καί μέ ἕνα μανδήλι, Τοῦ σκούπισε τό πρόσωπό Του πού ἦταν γεμάτο ἀπό αἷμα καί ἱδρώτα.

Ο Χριστός σταυρώθη, ἀνέστη, ἀνελήφθη ἐκ νεκρῶν, ἀλλά ἡ αἱμορροοῦσα δέν ξέχασε τόν Σωτῆρα της. Εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης ἔστησε στήν αὐλή της ἕναν «ἀνδριάντα» Του. Στά «πόδια» του φύτρωσε ἕνα χορτάρι, (μιά βοτάνη) πού θεράπευε ἀρρώστιες. Ἔζησε (ἡ Βερονίκη) βίο ὁσιακό, καί τιμᾶται ὡς ἁγία ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Μνήμη της 13 Ἰουλίου. «Ἡ ἁγία Βερονίκη, ἡ αἱμοροοῦσα, ἥν ἰάσατο ὁ Χριστός, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται» (Συναξάριο τῆς ἡμέρας). Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.

[1] Ἡ ἰουδαϊκή αὐτή συνήθεια, ἐπικυρωμένη ἀπό τό Θεό (Λευ. 12:4 & Λευ. 15:25) εἰσῆλθε καί στήν Ἐκκλησία μας. Ἄν ἐρευνήσουμε τό θέμα, θά ἰδοῦμε ὅτι εἰσῆλθε μέ τίς «εὐλογίες» τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων! Ἤδη ὁ Ἅγιος Διονύσιος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (3ος μ.Χ. αἰώνας) τό θεωροῦσε αὐτονόητο, ἡ γυναῖκα πού εἶναι «ἀκάθαρτη» , νά μήν κοινωνεῖ (Κανών Β΄). Μά γιατί; Ἡ μίξα στή μύτη δέν εἶναι ἁμαρτία, ὅμως εἶναι ἀκαθαρσία. Καί ἄν δέν μπορεῖς νά πᾶς ἐπίσκεψη σέ σπίτι μέ μίξες στή μύτη σου, πόσο μᾶλλον δέν μπορεῖ μιά γυναίκα, πού εἶναι «ἀκάθαρτη», νά πάει στό Ναό καί νά κοινωνήσει. Θά πρέπει νά εἶναι καθαρή ἀκόμα καί ἀπ’ αὐτές τίς φυσικές καί ἀναμάρτητες λειτουργίες τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἀπό σεβασμό στό Σῶμα καί στό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ· καί στόν Ἅγιο Οἶκο Του! Τό πᾶν γιά τόν χριστιανό εἶναι νά τηρεῖ τούς νόμους τῆς Ἐκκλησίας. Τηρώντας τούς νόμους της, ἀντλεῖ χάρη καί ἁγιασμό. Ἄν τούς καταφρονήσει, στερεῖται τῆς θείας χάριτος.
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s