ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Θεραπεία δαιμονισμένου

(Μαρ.9:14-31 & Ματ.17:14-21, Λουκ.9:37-43)

Περιγραφή τοῦ θαύματος

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος μᾶς περιγράφει ἕνα θαῦμα πού ἔκανε ὁ Χριστός σέ ἄνθρωπο δαιμονισμένο. (Σημειωθήτω ὅτι τέσσερις Κυριακές τοῦ χρόνου ἀκοῦμε στήν Ἐκκλησία μας «Εὐαγγέλια» πού ἀναφέρονται σέ θεραπεῖες δαιμονισμένων. Εἶναι: Ἡ σημερινή Κυριακή (Δ΄ Νηστειῶν). Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Ματ.8:28-34,9:1) Κυριακή ΣΤ’Λουκᾶ (Λουκ.8:27-39) & Κυριακή Ι΄ Ματθαίου (Ματ.17:14-23).

Τό θαῦμα πού μᾶς ἀναφέρει ὁ Μᾶρκος, ἔγινε ἀμέσως μετά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ· δηλαδή ἀρχές Αὐγούστου, ἕξι μῆνες πρίν τήν Σταύρωσή Του.[1] Πάνω στό «Θαβώρ» ἦταν ὁ Χριστός μέ τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη· οἱ ἄλλοι ἐννέα μαθητές Του παρέμειναν κάτω στούς πρόποδες, περιμένοντας τό Χριστό νά ξαναγυρίσει. Τό ἔμαθε ὁ κόσμος ἀπό τά περίχωρα, ὅτι ὁ Χριστός ἦρθε στή γειτονιά τους καί ἔγινε ξεσηκωμός. Οἱ πρόποδες τοῦ βουνοῦ εἶχαν πρωί-πρωί κατακλυσθεῖ ἀπό κόσμο. (Ἔτσι γινόταν ὅπου πήγαινε ὁ Χριστός!).

Εἶχαν ἔρθει καί οἱ γραμματεῖς, οἱ φαρισαῖοι καί ἕνας πατέρας, φέρνοντας μαζί του καί τό ἄρρωστο παιδί του, γιά νά τό θεραπεύσει ὁ Χριστός. Ὁ πατέρας ρώτησε τά πλήθη, «ποῦ εἶναι ὁ Χριστός;» και τοῦ ἀπάντησαν ὅτι «εἶναι στό βουνό, καί Τόν περιμένουμε νά κατέβει. Νά αὐτοί ἐκεῖ πέρα (δηλαδή οἱ μαθητές Του), εἶναι δικοί Του, μπορεῖ καί αὐτοί νά σέ βοηθήσουν». Καί πῆγε στούς μαθητές (Μαρ.9:18). Προσπάθησαν νά θεραπεύσουν τό ἄρρωστο παιδί του, ἀλλά δέν μπόρεσαν.

Οἱ γραμματεῖς καί φαρισαῖοι βλέποντας τούς μαθητές νά μήν μποροῦν νά θεραπεύσουν τό ἄρρωστο παιδί, ἔβγαλαν ἀπό μέσα τους ὅλη τους τήν κακία· ἐνέπαιζαν, κορόϊδευαν τούς ἀδύνατους μαθητές καί ποιός ξέρει πῶς οἱ μαθητές θά ἀπολογοῦντο στούς διεστραμμένους «ἀντιπάλους» τους! Ἐκείνη τή στιγμή κατέβαινε ὁ Χριστός ἀπό τό Θαβώρ. Τά πλήθη «ἐξεθαμβήθησαν» θαμπώθηκαν, βλέποντάς Τον! (Μαρ.9:15). Μπορεῖ νά ἄστραφτε ἀκόμα ἀπό τήν Μεταμόρφωσή Του. Ἔτρεξαν πάνω Του, καί Τόν χαιρετοῦσαν. «Τί συζητᾶτε μεταξύ σας;!», ρώτησε μέ νόημα τούς γραμματεῖς! (Μαρ. 9:16). Δέν Τοῦ ἀπάντησαν! Οὔτε καί οἱ μαθητές Τοῦ ἀπάντησαν! Τί νά ἔλεγαν μέσα στόν κόσμο;

Ἐκείνη τή στιγμή πετάχθηκε ὁ πατέρας τοῦ ἄρρωστου παιδιοῦ καί Τοῦ εἶπε: «Δάσκαλε, ἔφερα σέ σένα τό παιδί μου γιατί ἔχει μέσα του δαιμόνιο, πού τόν κάνει ἄλαλο! Κάθε φορά πού τόν πιάνει, τόν ρίχνει κάτω καί τότε βγάζει ἀφρούς, τρίζει τά δόντια καί μένει ξερός!» (Βλέπετε πόσο μισάνθρωπος, αἱμοβόρος εἶναι ὁ διάβολος! Πόσο βασανίζει τόν ἄνθρωπο, ὅταν τοῦ τό ἐπιτρέψει ὁ Κύριος). «Εἶπα στούς μαθητές σου νά διώξουν αὐτό τό δαιμόνιο, ἀλλά δέν μπόρεσαν!» (Μαρ. 9:17-19). Καί ὁ Χριστός φώναξε «ἀγανακτησμένος»: «Ὤ γενεά ἄπιστη». (Μαρ. 9:18) «καί διεστραμμένη» συμπληρώνει ὁ Ματθαῖος (Ματ. 17:17). Ἐννοώντας τούς γραμματεῖς καί φαρισαίους πού ἦταν ὄχι ἁπλά ἄπιστοι, ἀλλά καί διεστραμμένοι, γιατί δέν πίστευαν μέ τίποτε! (Ἡ ἀπιστία καί ἡ διαστροφή κάνουν τό Χριστό νά ἀγανακτεῖ. Γιατί, ἐνῶ ἔδωσε στόν ἄνθρωπο τούς ἀπαραίτητους μηχανισμούς, συνείδηση, λογική γιά νά πιστέψει, αὐτός ἐπιμένει νά εἶναι ἄπιστος!).

«Πόσο καιρό ἀκόμα θά εἶμαι ἀκόμα μαζί σας; Πόσο καιρό ἀκόμα θά σᾶς ἀνέχομαι;!». (Μαρ. 9:18). Ἀκόμα καί ἡ «ἀνοχή» Του στήν ἀνθρώπινη ἀπιστία (πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο σέ κάθε εἶδος ἁμαρτίας) ἔχει ὅρια! Ἡ μακροθυμία Του δέν «μπόρεσε» νά ἀνεχθεῖ τούς διεστραμμένους ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τοῦ Νῶε καί τούς ἐξαφανισε μέ τόν φοβερό κατακλυσμό! Ὅπως ἐπίσης δέν μπορεῖ νά «ἀνεχθεῖ» τήν διαστροφή τῶν κατοίκων τῶν Γομόρων καί Σοδόμων καί τούς ἔκαψε ζωντανούς! Γιά νά μήν γίνουν δαίμονες, ἐμμένοντας στό κακό!

«Φέρτε μου ἐδῶ τό παιδί», εἶπε ὁ Κύριος στούς μαθητές Του (Μαρ.9: 19). Μόλις τό δαιμόνιο βρέθηκε τέτ ατ τέτ μέ τό Χριστό, «τάραξε τό παιδί, κι ἐκεῖνο ἔπεσε καταγῆς καί κυλιόταν, βγάζοντας ἀφρούς!» (Μαρ. 9:20), (μή ἀντέχοντας τήν παρουσία τοῦ Κυρίου). «Ἄν μπορεῖς νά κάνεις κάτι, σπλαχνίσου καί βοήθησέ μας». Ἀπιστία! «Ἄν μπορεῖς νά πιστέψεις, ὅλα εἶναι δυνατά γι’αὐτόν πού πιστεύει», τοῦ ἀπάντησε ὁ Χριστός, χωρίς νά τόν ἐλέγξει γιά τήν ἀπιστία του· (πάντα ἀγαθός ὁ Χριστός!). «Πιστεύω Κύριε καί βοήθησέ με, γιατί ἡ πίστη μου δέν εἶναι δυνατή!», ἀπάντησε ὁ πατέρας.

Καί ὁ Χριστός τοῦ ἔκανε τή χάρη. Διέταξε στό φοβερό δαιμόνιο πού βασάνιζε ἀπό χρόνια τό παιδί: «Ἄλαλο καί κουφό πνεῦμα, ἐγώ σέ διατάζω: βγές ἀπ’αὐτόν καί νά μην ξαναμπεῖς σέ αὐτόν». Καί τό δαιμόνιο εὐθύς ὑπάκουσε, καί ἐξαφανίσθηκε..! Αὐτός εἶναι ὁ Χριστός μας· παντοδύναμος! Καί φιλάνθρωπος!

[1] Ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε σαράντα μέρες πρίν ἀπό τό Πάθος Του. Καί προκειμένου νά γιορτάζεται λαμπρά (ἐκτός δηλαδή τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς) καθιερώθηκε νά γιορτάζεται στίς 6 Αὐγούστου, πού εἶναι σαράντα μέρες πρίν τήν Ὕψωση τοῦ Σταυροῦ (14 Σεπτεμβρίου). Ἡ ἄποψη αὐτή εἶναι λάθος. Ὁ Χριστός παραμονές τοῦ Πάθους Του βρισκόταν στήν Περραία (Λουκ. 13:22. Ἰωαν.10:22-42). Ἐνῶ ἕξι περίπου μῆνες πρίν (κατά τόν Αὔγουστο) βρισκόταν στήν Καισάρεια (Ματ.16:13). Καί ἐκεῖ, στήν Καισάρεια ἔγινε ἡ Μεταμόρφωσή Του (Ματ.17:1-9). Ἄρα καλῶς ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τή Μεταμόρφωσή Του Αὔγουστο μῆνα.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s