ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ (2ο)

Θεραπεία αἱμορροούσης. Ἀνάσταση κόρης Ἰαείρου.

(Λουκ. 8:40-56 & Ματ. 9:18-26, Μαρ. 5:21-43)

Θεραπεια Αιμορροουσης

Ἕνα ἠχηρό μήνυμα

Ὁ Χριστός τήν ἀνάσταση τοῦ γυιοῦ τῆς χήρας τῆς Ναϊν τήν ἔκανε δημόσια ἐνώπιον τῶν μαθητῶν Του καί ἐνώπιον τοῦ πλήθους πού συνόδευε τό νεκρό (Λκ.7:11-16). Δημόσια ἔκανε καί τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου· ἐνώπιον τῶν συγγενῶν τοῦ νεκροῦ καί τῶν λοιπῶν χωριανῶν του (Ἰω.11:1-46). Δέν εἶχε τίποτε νά κρύψει! Τί νά ἔκρυβε; Ἀντίθετα τήν ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου τήν ἔκανε στά κρυφά! (Λκ.8:51-56). «Φτάνοντας στό σπίτι, δέν ἄφησε κανέναν νά μπεῖ μέσα μαζί του, ἐκτός ἀπό τόν Πέτρο, τόν Ἰωάννη καί τόν Ἰάκωβο, καθώς καί τήν μητέρα τοῦ κοριτσιοῦ» (Λκ. 8:51).

Μά μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ἀνέστησε τόν γυιό τῆς χήρας τῆς Ναϊν (Λκ.7:14) ἀνέστησε καί τήν κόρη τοῦ Ἰαείρου: «Τήν ἔπιασε ἀπό τό χέρι καί φώναξε λέγοντας: «Κορίτσι σήκω!» (Λκ.8:54). Ἄρα δέν ὑπῆρχε κάτι τό ἰδιαίτερο, πού δέν ἐπιτρεπόταν νά τό ἰδοῦν καί ἄλλοι. Καί ὅμως ὁ Χριστός δέν ἄφησε κανέναν νά μπεῖ μέσα στό σπίτι γιά νά ἰδεῖ ἀπό κοντά τό θαῦμα. Καί νά σκεφεῖ κανείς, ὅτι τό θαῦμα αὐτό (ἀνάσταση νεκρῆς) δέν θά ἔμεινε κρυφό. Θά τό ἔβλεπε ὅλος ὁ κόσμος πού ἦταν ἀπέξω καί περίμενε· θά τό μάθαιναν καί ἄλλοι πού δέν ἦταν παρόντες, γιατί τέτοια πρωτάκουστα πράγματα (ἀνάσταση νεκροῦ!) διαδίδονται ταχύτατα. Καί ὅμως αὐτό τό θαῦμα ὁ Κύριος ἤθελε νά τό κάνει στά κρυφά!

Δεύτερη «ἀνεξήγητη» κίνησή Του: Μόλις ἀνέστησε τήν κόρη, εἶπε στούς γονεῖς της: «Νά μήν ποῦν σέ κανέναν τί εἶχε γίνει!» (Λκ. 8:56). Νά μήν εἰποῦν οὔτε στούς πιό στενούς συγγενεῖς τους γιά τό μεγάλο γεγονός τῆς ἀναστάσεως τῆς κόρης τους! Καί αὐτήν τήν «ἀπαγόρευση» τήν ἔβαλε μόνο στούς γονεῖς! Δηλαδή ὅλοι οἱ ἄλλοι αὐτόπτες μάρτυρες, Πέτρος, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης (Λκ.8:51) μποροῦσαν νά λένε στόν κόσμο πῶς ἔγινε ἡ ἀνάσταση τῆς νεκρῆς κόρης, οἱ γονεῖς της ὄχι! Φαντασθεῖτε, λοιπόν, σέ τί «δύσκολη» θέση τούς ἔφερε ὁ φιλάνθρωπος Χριστός! Νά πιέζονται (οἱ γονεῖς) καί ἀπέξω, ἀπό τόν κόσμο, καί ἀπό μέσα (ἀπό τή χαρά τους) γιά νά περιγράψουν τό γεγονός, καί νά μήν μποροῦν! Δέν ξέρουμε, ἄν τά κατάφεραν, καί τήρησαν αὐτή τήν «ἀκατανόητη» ἐντολή, πού τούς ἔβαλε ὁ μεγάλος εὐεργέτης τους!

Σίγουρα, ὁ σοφός Χριστός κάτι ἤθελε νά εἰπεῖ μέσα ἀπό αὐτές τίς «ἀνεξήγητες» ἐνέργειές Του. Ἤθελε νά εἰπεῖ σέ αὐτόν τόν κόσμο, πού Τόν περιγελοῦσε (Λκ.8:53) ὅτι δέν ἦταν ἕνας συνηθισμένος, κοινός ἄνθρωπος, ὅπως αὐτοί Τόν νόμιζαν, ἀλλά ἦταν Θεός, καί σάν Θεός εἶχε ἄλλο, δικό Του σκεπτικό, πού πολλές φορές δέν συμφωνεῖ οὔτε μέ αὐτό πού ἡ κοινή λογική τό θεωρεῖ αὐτονόητο! Ἦταν σάν νά τούς ἔλεγε: «Ὅπως βλέπετε, δέν εἶμαι ἕνας «τυχαῖος»· ἔχω δύναμη· ἀνασταίνω ἀκόμα καί νεκρούς! Ἄν λοιπόν θέλετε νά γίνετε δικοί Μου, θά πρέπει νά «ἀπαρνηθεῖτε τόν ἑαυτό σας»· νά θυσιάσετε τό δικό σας σκεπτικό, καί νά συμμορφωθεῖτε μέ τό δικό Μου σκεπτικό! Ὅ,τι σᾶς λέω Ἐγώ, ὅσο καί ἀνόητο νά σᾶς φαίνεται, εἶναι πολύ ἀνώτερο ἀπό αὐτό πού ἐσεῖς σκέπτεστε καί θέλετε! Ἐγώ ἦρθα στόν κόσμο γιά νά φέρω μιά νέα Ζωή· μέ νέα, καινούργια λογική!»

Τόν ἴδιο «κανόνα» καί γιά τόν ἴδιο λόγο ἔβαλε καί σέ δυό τυφλούς, πού τούς χάρισε τό φῶς. «Ὅταν ἄνοιξε τά μάτια δύο τυφλῶν, τούς συνέστησε αὐστηρά: «Κοιτάξτε, κανείς νά μήν τό μάθει». (Μτ.9:31). «Ἐκεῖνοι ὅμως μόλις βγῆκαν ἀπό τό σπίτι, ἄρχισαν κιόλας νά μιλᾶνε γι’ Αὐτόν. Τόν διαφήμισαν σέ ὅλη τήν περιοχή ἐκείνη». (Μτ.9:31). Γιά τόν ἴδιο λόγο δέν ἄφησε ἐκεῖνον τό μαθητή Του, νά πάει νά θάψει τόν πατέρα του, «ἄφησε (τοῦ εἶπε) τούς «νεκρούς» νά φροντίσουν νά θάψουν τούς νεκρούς τους» (Μτ.8:22).

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἴδιος, πάντοτε νῦν καί ἀεί καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Καί ὅπως ἔβαλε «κανόνα» στούς γονεῖς τῆς (πρώην) νεκρῆς κόρης καί στούς ἄλλους, βάζει καί σέ ὅλους τούς πιστούς Του, πού θέλουν νά Τόν ἀκολουθήσουν. Βάζει δηλαδή «κανόνα» καί σέ μᾶς! Εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν Του πού εἶναι ἀντίθετες μέ τό σκεπτικό μας καί μέ τίς ἐπιθυμίες μας καί τά θελήματά μας! Ἄν τίς τηρήσουμε, τότε θά ἰδοῦμε ἀπό μόνοι μας, πόσο «δίκιο» ἔχει πού μᾶς «χάρισε» αὐτές τίς σωτήριες ἐντολές! Ἄν τίς καταφρονήσουμε ἤ τίς τηρήσουμε μέ βαρειά καρδιά (ἀγγαρεία) θά γογγύζουμε ἐναντίον Του καί θά Τόν χαρακτηρίζουμε σάν «ἀδιάκριτο», «σκληρό» καί πάνω ἀπό ὅλα ὅτι μᾶς καταπιέζει, στερώντας μας τήν ἐλευθερία! Ἄς ἀγωνισθοῦμε λοιπόν ἐκ καρδίας γιά νά τηρήσουμε τίς σωτήριες ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, καί νά «ἰδοῦμε καί ἐμεῖς τό Φῶς τό ἀληθινόν», καί νά «λάβουμε Πνεῦμα ἐπουράνιο».

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s