Το βιβλίο της Ιουδίθ και η Προτεσταντική πολεμική εναντίον του

Χρήστος Σαλταούρας

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ

Η αιρετική Διαμαρτύρηση αποδέχεται μόνο τα 66 βιβλία από τα 76 που έχει η Αγία Γραφή σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι Διαμαρτυρόμενοι συμφωνούν με τους Ορθοδόξους στον αριθμό των βιβλίων της Καινής Διαθήκης (27) και διαφωνούν στον αριθμό των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Η μεν Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται 49 βιβλία για την Παλαιά Διαθήκη, η δε Διαμαρτύρηση μόνο 39. Έτσι οι Ορθόδοξη Βίβλος έχει 76 βιβλία ενώ η Προτεσταντική 66 !

Δηλαδή η Διαμαρτύρηση δέχεται για την Παλαιά Διαθήκη όχι τα βιβλία που αποδέχονταν η αρχαία Εκκλησία αλλά τα βιβλία που δέχεται η Αντιχριστιανική Εβραϊκή Συναγωγή !!!

Οι θεομάχοι Εβραίοι που δεν πίστεψαν στον Ιησού Χριστό, έκαναν μια Ραββινική Σύνοδο στην Ιάμνεια το 90 μΧ και καθόρισαν τα βιβλία του Ιουδαϊκού Κανόνα. Πρόκειται για τα 39 βιβλία τα οποία δέχονται σήμερα οι Προτεστάντες για την Παλαιά Διαθήκη ! Δηλαδή βρισκόμαστε ενώπιον του εξής παραδόξου Προτεσταντικού φαινομένου: Οι αιρετικοί Προτεστάντες για την Παλαιά Διαθήκη δέχονται τον αριθμό βιβλίων που καθόρισε το αντιχριστιανικό Ραββινικό συνέδριο της Ιάμνειας (39 βιβλία) και αρνούνται τις Συνόδους της Αρχαίας Εκκλησίας οι οποίες αναγνωρίζουν 49 βιβλία για την Παλαιά Διαθήκη !!! Θεωρούν οι Διαμαρτυρόμενοι την Ραββινική Σύνοδο της Ιάμνειας ανώτερη από τις Χριστιανικές Συνόδους !!! Και μετά έρχονται με περισσή υποκρισία και μας λέγουν ότι ακολουθούν « ΜΟΝΟ την Γραφή» και όχι τις «ανθρώπινες παραδόσεις» !!!

Βέβαια επειδή η αντιχριστιανίκη Ραββινική Σύνοδος δεν ασχολήθηκε με την Καινή Διαθήκη (διότι οι Ραββίνοι αρνούνται τον Ιησού και την Ανάστασή του και την Καινή Διαθήκη), αναγκάζονται οι θλιβεροί συκοφάντες της Ορθοδοξίας = Προτεστάντες, να αποτανθούν στις Εκκλησιαστικές Συνόδους και στους Πατέρες της Εκκλησίας για να πληροφορηθούν και να αιτιολογήσουν τον Κανόνα των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης !!! Αυτό και αν είναι παράνοια ! Να θεωρεί κανείς αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για την Καινή Διαθήκη, την ίδια πηγή που θεωρεί αναξιόπιστη για την Παλαιά Διαθήκη !!!

Λοιπόν Αιρετικοί Προτεστάντες……ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΤΕ ΤΑ 27 ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ;;;;;;; Ποιος σας είπε ότι η Καινή Διαθήκη ότι έχει 27 βιβλία και μάλιστα τα συγκεκριμένα και όχι άλλα; Στην αρχαία εποχή κυκλοφορούσαν περίπου 50 «Ευαγγέλια»! Η Εκκλησία όμως επέλεξε ως Κανονικά μόνο 4!

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΩΤΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ;

Οι διάφοροι Προτεστάντες (Χιλιαστές, Πεντηκοστιανοί, Αντβεντιστές, Ευαγγελικοί, Λουθηρανοί, κτλ), πολεμούν 10 Κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία ονομάζουν με διάφορους χαρακτηρισμούς (Απόκρυφα, Δευτεροκανονικά). Μάλιστα ορισμένοι δυτικο- σπουδαγμένοι Ορθόδοξοι θεολόγοι υιοθετούν εντελώς άκριτα τον όρο ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ !!! ΠΟΥ τον βρήκατε αγαπητοί θεολόγοι τον όρο ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ; Δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία τέτοιος όρος, δεν υπάρχει ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (ή ΕΥΡΥΣ κανόνας όπως αλλιώς λέγουν) της Γραφής. Δεν υπάρχουν Δευτεροκανονικά βιβλία στην Γραφή διότι κανείς δεν δημιούργησε ΔΕΥΤΕΡΟ Κανόνα των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Οι Πατέρες της Εκκλησίας ΔΙΑ των Συνόδων μας έδωσαν ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ (Έναν Κανόνα) των βιβλίων της Αγίας Γραφής. Ας μας δείξουν οι Προτεστάντες τον «Δεύτερο Κανόνα» των βιβλίων της Γραφής και να μας που ΠΟΤΕ και ΠΟΙΟΣ τον δημιούργησε! Οι Πατέρες στους διάφορους κανόνες παραθέτουν ανακατεμένα τα βιβλία της Γραφής και δεν κάνουν την διάκριση «Πρωτοκανονικά – Δευτεροκανονικά» των σύγχρονων θεολόγων. Επίσης η επίσημη διάταξη των βιβλίων της Γραφής από την Ορθόδοξη Εκκλησία παραθέτει αδιακρίτως τα ονομαζόμενα από τους αιρετικούς «Πρωτοκανονικά» και «Δευτεροκανονικά». Δεν υπάρχει στην Ορθόδοξη Αγία Γραφή «παράρτημα» με ξεχωριστή παράθεση των λεγομένων «Δευτεροκανονικών»!

Μπορεί ο Κανόνας των βιβλίων της Αγίας Γραφής να διαμορφώθηκε σταδιακά κατά τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες, αλλά κατά την διαμόρφωση του δεν υπήρξε διάκριση «Πρωτοκανονικά– Δευτεροκανονικά». Ο Θεός προγνώριζε ότι θα εμφανίζονταν αιρετικοί οι οποίοι θα δίδασκαν ότι δήθεν «η Εκκλησία αποστάτησε… τον πρώτο… τον δεύτερο… τον τέταρτο αιώνα…» (ανάλογα με την κακοδιδασκαλία της κάθε αίρεσης), και διευθέτησε έτσι τα πράγματα ώστε ό κανόνας των βιβλίων της Γραφής να κλείσει με το τελευταίο βιβλίο που μπήκε στον κανόνα – την Αποκάλυψη του Ιωάννη, (το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης). Την Αποκάλυψη του Ιωάννη την έβαλαν στον Κανόνα των βιβλίων της Αγίας Γραφής οι Πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι δέχονταν τα 10 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που αρνούνται οι αιρετικοί της Διαμαρτύρησης… επίσης οι Πατέρες της Εκκλησίας δέχονταν και τα Μυστήρια και την Ειδική Ιερωσύνη που αρνούνται οι ποικίλες ομάδες αιρετικών!

Η Διαμαρτύρηση δεν δέχεται τα εξής βιβλία της Αγίας Γραφής :

 Α’ Έσδρας

 Τωβίτ

 Ιουδίθ

 Α’ Μακκαβαίων

 Β’ Μακκαβαίων

 Γ’ Μακκαβαίων

 Σοφία Σολομώντος

 Σοφία Σειράχ

 Βαρούχ

 Επιστολή Ιερεμίου.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία επαναλαμβάνουμε δεν διαχωρίζει τα βιβλία της Γραφής σε «Πρωτοκανονικά» και «Δευτεροκανονικά». Ας δούμε για παράδειγμα τι λέγει ο σχετικός κανόνας της εν Καρθαγένη Συνόδου, (η οποία σύνοδος έχει επικυρωθεί από την ΠΕΝΘΕΚΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ και είναι αυτή που Συνοδικώς έβαλε την Αποκάλυψη του Ιωάννου στον Κανόνα – αρχές 5ου αιώνα).

ΚΑΝΩΝ ΚΔ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ (419 μΧ):

«Ὁμοίως ἤρεσεν, ἵνα ἐκτὸς τῶν κανονικῶν Γραφῶν, μηδὲν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀναγινώσκηται ἐπ’ ὀνόματι θείων Γραφῶν. Εἰσὶ δὲ αἱ κανονικαὶ Γραφαὶ αὗται· Γένεσις, ῎Εξοδος, Λευϊτικόν, ᾽Αριθμοί, Δευτερονόμιον, ᾽Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, Κριταί, Ρούθ, τῶν Βασιλειῶν βίβλοι τέσσαρες, τῶν Παραλειπομένων βίβλοι δύο, ᾽Ιώβ, Ψαλτήριον, Σολομῶντος βίβλοι πέντε, τῶν Προφητῶν βίβλοι δώδεκα, ῾Ησαΐας, Ἱερεμίας, Ἰεζεκιήλ, Δανιήλ, Τωβίας, Ἰουδήθ, Ἐσθήρ, Ἒσδρα βίβλοι δύο. Τῆς Νέας Διαθήκης· Εὐαγγέλια τέσσαρα, Πράξεων τῶν Ἀποστόλων βίβλος μία, ἐπιστολαί Παύλου δεκατέσσαρες, Πέτρου Ἀποστόλου δύο, Ἰωάννου Ἀποστόλου τρεῖς, Ἰακώβου Ἀποστόλου μία, Ἰούδα Ἀποστόλου μία, Ἀποκαλύψεως Ἰωάννου βίβλος μία. Τοῦτο δὲ τῷ ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ ἡμῶν Βονιφατίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις τῶν αὐτῶν μερῶν ἐπισκόποις πρὸς βεβαίωσιν τοῦ προκειμένου κανόνος γνωρισθῇ, ἐπειδὴ παρὰ τῶν Πατέρων ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ταῦτα ἀναγνωστέα παρελάβομεν».

Βλέπουμε σε αυτό το παράδειγμα που παραθέσαμε ότι η Αρχαία Εκκλησία ομιλεί και λέγει ότι «Εἰσὶ δὲ αἱ κανονικαὶ Γραφαὶ αὗται… » και αναφέρει και βιβλία που οι αιρετικοί χαρακτηρίζουν ως νόθα, απόκρυφα και «Δευτεροκανονικά»! Και ενώ οι αιρετικοί για την Αποκάλυψη του Ιωάννη και γενικώς την Καινή Διαθήκη προστρέχουν στους Πατέρες της Εκκλησίας και στις Συνόδους αυτής, για τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης προστρέχουν στην Ραββινική Παράδοση!!! Αυτοί είναι οι θιασώτες του Δόγματος «μόνο η Γραφή»!!! Αυτοί είναι οι υποκριτές που δήθεν «δεν ακολουθούν ανθρώπινες παραδόσεις»… οι αναγνώστες ας κρίνουν την σοβαρότητα αυτών των ανθρώπων.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΙΘ

Σε προηγούμενες μελέτες μας ασχοληθήκαμε με την πολεμική των Προτεσταντών ενάντια στα βιβλία Σοφία Σολομώντος, Τωβίτ και Επιστολή Ιερεμίου. Ανασκευάσαμε τις αιρετικές κακοήθειες για τα εν λόγω βιβλία.

Βλέπε : Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΩΒΙΤ http://aktines.blogspot.com/2015/03/blog-post_519.html

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ «ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ» ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΕΜΙΟΥ» https://aktines.blogspot.com/2015/03/blog-post_488.html

Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με την αιρετική πολεμική ενάντια στο βιβλίο της ΙΟΥΔΙΘ.

Οι αρνητές της κανονικότητας του βιβλίου της Ιουδίθ ξεκινούν την μάχη τους από το πρώτο κιόλας εδάφιο του εν λόγω βιβλίου της Αγίας Γραφής, εκεί εστιάζουν την πολεμική ρητορική τους.

Η Προτεσταντική τακτική απέναντι στο βιβλίο της Ιουδίθ είναι η ίδια με την τακτική αμφισβήτησης των υπολοίπων 9 βιβλίων της Γραφής, χρησιμοποιούν σοφιστείες και διάφορες αστήρικτες υποθέσεις για να θίξουν το κύρος του βιβλίου και να το εξοβελίσουν από τον Κανόνα των βιβλίων της Αγίας Γραφής, από την θέση δηλαδή που το έβαλαν οι Πατέρες της Αρχαίας Εκκλησίας με Συνοδικές αποφάσεις! Για τους Προτεστάντες δεν έχει σημασία τι δίδασκαν οι Αρχαίοι Χριστιανοί Πατέρες της Εκκλησίας αλλά τι δίδαξαν τον Μεσαίωνα και κατόπιν ο Λούθηρος, ο Καλβίνος, ο Ζβίγγλιος, ο Ρώσσελ, ο Τζόζεφ Σμιθ, ο Μπάρμπουρ ….. κτλ.

Αναφέρει το Κανονικό (για την Ορθοδοξία) βιβλίο της Ιουδίθ: «ΕΤΟΥΣ δωδεκάτου τῆς βασιλείας Ναβουχοδονόσορ, ὃς ἐβασίλευσεν ᾿Ασσυρίων ἐν Νινευῆ τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ» Ιουδίθ 1:1.

Οι πάσης φύσεως και ομολογίας Προτεστάντες με αφορμή αυτήν την αναφορά του Βιβλίου της Ιουδίθ, ξερνούν δηλητήριο ενάντια στην κανονικότητα του βιβλίου. Ο Ναβουχοδονόσορ λέγουν ΔΕΝ ήταν Βασιλιάς των Ασσυρίων ούτε βασίλευσε ποτέ στην Νινευή!!! Ο Ναβουχοδονόσορ ως γνωστόν ήταν Βασιλιάς των Βαβυλωνίων και βασίλευσε στην Βαβυλώνα! Συνεπώς το βιβλίο με την ονομασία «Ιουδίθ» περιέχει ψευδείς ιστορικές αναφορές απαράδεκτες για βιβλίο που πρέπει να θεωρείται κανονικό!!! Έτσι οι Προτεστάντες αρνούνται την κανονικότητα του βιβλίου.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι Προτεστάντες αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν κάποια πράγματα τα οποία ευθύς αμέσως θα αναφέρουμε.

Ο όρος «Ασσυρία».

Οι αιρετικοί δεν αντιλαμβάνονται πως χρησιμοποιούνταν στην Αρχαιότητα από τους διάφορους συγγραφείς ο όρος ΑΣΣΥΡΙΑ. Ασσυρία στην αρχαιότητα θεωρούνταν μία πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση που συμπεριελάμβανε όχι μόνο την κυρίως Ασσυρία αλλά και άλλες περιοχές και την Βαβυλωνία!

Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς Ηρόδοτος και Ξενοφών με τους όρους «Ασσυρία» και «Ασσύριοι» ονομάζουν και την περιοχή της Βαβυλώνας με τον πληθυσμό της.

ΗΡΟΔΟΤΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑΙ 1,178: «Κῦρος ἐπείτε τὰ πάντα τῆς ἠπείρου ὑποχείρια ἐποιήσατο, Ἀσσυρίοισι ἐπετίθετο. τῆς δὲ Ἀσσυρίης ἐστὶ μὲν κου καὶ ἄλλα πολίσματα μεγάλα πολλά, τὸ δὲ ὀνομαστότατον καὶ ἰσχυρότατον καὶ ἔνθα σφι Νίνου ἀναστάτου γενομένης τὰ βασιλήια κατεστήκεε, ἦν Βαβυλών, ἐοῦσα τοιαύτη δή τις πόλις».

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο η Βαβυλών ήταν πόλις ξακουστή της Ασσυρίας!

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ – ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ 5.3.5 : «τούτου δὴ ᾔει πρὸς Βαβυλῶνα παραταξάμενος ὥσπερ ὅτε ἡ μάχη ἦν. ὡς δ᾽ οὐκ ἀντεξῇσαν οἱ Ἀσσύριοι, ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος τὸν Γωβρύαν προσελάσαντα εἰπεῖν ὅτι εἰ βούλεται ὁ βασιλεὺς ἐξιὼν ὑπὲρ τῆς χώρας μάχεσθαι, κἂν αὐτὸς σὺν ἐκείνῳ μάχοιτο: εἰ δὲ μὴ ἀμυνεῖ τῇ χώρᾳ, ὅτι ἀνάγκη τοῖς κρατοῦσι πείθεσθαι».

Ο Ξενοφών ονομάζει τους Βαβυλώνιους Ασσύριους !

Αλλά μήπως μόνο οι εξωβιβλικοί συγγραφείς λέγουν αυτά; Ας δούμε τι λέγει η ίδια η Αγία Γραφή.

ΕΣΔΡΑΣ Β (ΕΣΔΡΑΣ) 6:15- 22 : «καὶ ἐτέλεσαν τὸν οἶκον τοῦτον ἕως ἡμέρας τρίτης μηνὸς ᾿Αδάρ, ὅ ἐστιν ἔτος ἕκτον τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ βασιλέως. … καὶ ἐποίησαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ, ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς Κύριος καὶ ἐπέστρεψε καρδίαν βασιλέως ᾿Ασσοὺρ ἐπ᾿ αὐτοὺς κραταιῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐν ἔργοις οἴκου τοῦ Θεοῦ ᾿Ισραήλ».

Σύμφωνα με το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης ΕΣΔΡΑΣ Β (το οποίο δέχονται ως κανονικό οι Προτεστάντες αλλά το ονομάζουν σκέτο ΕΣΔΡΑΣ, διότι δεν δέχονται ως κανονικό το ΕΣΔΡΑΣ Α που δεχόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι), ο Πέρσης Βασιλιάς Δαρείος ονομάζεται Βασιλεύς της ΑΣΣΥΡΙΑΣ (אַשּׁוּר֙) !!! ( ΕΣΔΡΑΣ Β / ΕΣΔΡΑΣ 6: 15-22). Λοιπόν τι λέγουν τώρα οι Προτεστάντες; Θα τολμήσουν να αρνηθούν και την κανονικότητα του βιβλίου ΕΣΔΡΑΣ που περιέχεται στις Προτεσταντικές Βίβλους;;; Γιατί χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην κριτική τους;

Αλλά αφού οι Προτεστάντες κόπτονται για την ιστορική ακρίβεια ας δούμε και ένα άλλο παράδειγμα από ένα άλλο βιβλίο της Γραφής που επίσης οι Προτεστάντες δέχονται (όπως και οι Ορθόδοξοι) ως κανονικό :

ΔΑΝΙΗΛ 9: 1 : «ΕΝ τῷ πρώτῳ ἔτει Δαρείου τοῦ υἱοῦ ᾿Ασουήρου ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῶν Μήδων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐπὶ βασιλείαν Χαλδαίων».

Σύμφωνα με τον Προφήτη Δανιήλ υπήρξε Βασιλιάς με το όνομα ΔΑΡΕΙΟΣ ο οποίος είχε καταγωγή από τους ΜΗΔΟΥΣ (מָדָ֑י) !!!!!! ΠΟΙΟΣ είναι αγαπητοί Προτεστάντες αυτός ο ΔΑΡΕΙΟΣ Ο ΜΗΔΟΣ ;;;; Η Ιστορία δεν αναφέρει τίποτα σχετικά… Άλλος λαός ήταν οι Μήδοι και άλλος οι Πέρσες!

Το θέμα του ΔΑΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΔΟΥ είναι ιστορικά πολύπλοκο και οι ιστορικοί δεν έχουν καταλήξει στην ακριβή ταυτότητα του εν λόγω προσώπου. Ίσως το όνομα ΔΑΡΕΙΟΣ να είναι τίτλος τοπικού ηγεμόνα – βασιλέα της Βαβυλώνας υπό την ανώτερη ηγεμονία του Πέρση Βασιλέα Κύρου. Ίσως έτσι να ονομάζει ο Δανιήλ κάποιον Βασιλιά της Μηδο – Περσίας που είναι γνωστός με άλλο όνομα στους ιστορικούς. Πάντως οι Προτεστάντες δεν κατηγορούν τον προφήτη Δανιήλ για ανιστόρητες αναφορές και σύγχυση όπως κάνουν για το βιβλίο της Ιουδίθ !

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε την μεγαλύτερη παρανόηση σχετικά με το βιβλίο της Ιουδίθ που κάνουν οι Προτεστάντες.

Η Αγία Γραφή περιέχει διάφορα βιβλία. Δεν είναι όλα τα βιβλία Ιστορικά. Υπάρχουν προφητικά, αποκαλυπτικά, διδακτικά και ποιητικά βιβλία. Το βιβλίο της Ιουδίθ δεν είναι ιστορικό βιβλίο όπως θέλουν οι αιρετικοί να νομίζουν. Το βιβλίο της Ιουδίθ είναι λογοτεχνικό βιβλίο με διδακτικό χαρακτήρα και με συμβολικά πρόσωπα και ονομασίες περιοχών και καταστάσεων. Για παράδειγμα το βιβλίο ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ του Σολομώντος είναι ποιητικό βιβλίο δεν είναι ιστορικό. Η γυναίκα που αναφέρεται ως αγαπημένη στο ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ είναι συμβολικό πρόσωπο όχι ιστορικό ! Παρόμοια περίπτωση είναι και το βιβλίο της ΙΟΥΔΙΘ.

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s