ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ ΤΩΝ QR ΚΩΔΙΚΩΝ;

τοῦ κ. Παναγιώτη Ἀποστολόπουλου-Πέρρου, Δρ Φιλοσοφίας καί Προγραμματιστοῦ διαδικτυακῶν ἐφαρμογῶν

Βάσει τῆς ἐπαγγελματικῆς μου ἐμπειρίας θά ἤθελα νά ἐνημερώσω ὅσους δέν τό γνωρίζετε ὅτι σέ κάθε σκανάρισμα κορονόχαρτου πού σᾶς κάνουν σέ μαγαζιά, χώρους ἑστίασης καί διασκέδασης κ.ἄ., τό κράτος ἐνημερώνεται καί καταχωρεῖ (σέ log files ἤ databases) τό ποῦ πήγατε (ἀπό τήν ip τοῦ μαγαζιοῦ), τί ὥρα (ἀπό τήν ἀκριβῆ ὥρα σκαναρίσματος/εἰσόδου στό gov.gr) καί μέ τί συχνότητα ἐπίσκεψης (ἀπό τήν ἀνάλυση διαχρονικῶν δεδομένων).

Ἐπίσης γνωρίζει real time ἀπό τή διασύνδεση τῶν φορολογικῶν συστημάτων μέ τό myData ἄν ψωνίσατε καί τί ψωνίσατε στήν περίπτωση μετρητῶν, ὅταν τό μαγαζί δέν ἔχει μεγάλη κίνηση καί σέ κάθε περίπτωση ὅταν πληρώνετε μέ κάρτα. Ἄν πάλι κάθεστε σέ ἕνα καφέ ἤ ἑστιατόριο, τό κράτος γνωρίζει μέ ποιούς κάθεστε, καθώς π.χ. μιά τετράδα διαδοχικῶν σκαναρισμάτων ὑποδηλώνει μιά παρέα σέ ἕνα συγκεκριμένο τραπέζι καί συνεπαγωγικά μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ ἕνα κοινωνικό προφίλ ἀτόμων καί παρεῶν, ὅταν συσσωρεύονται δεδομένα μηνῶν καί ἐτῶν, τά ὁποία μποροῦν νά διασταυρωθοῦν.

Παράλληλα τό κράτος γνωρίζει τήν κίνηση σέ καταστήματα καί ἐπιχειρήσεις καί βάσει ἀλγορίθμων μπορεῖ νά κρίνει τήν πιθανότητα φοροδιαφυγῆς μιᾶς ἐπιχείρησης συγκρίνοντας τήν κίνηση στόν φυσικό χῶρο μέ τά ἐκδιδόμενα παραστατικά. Τό κράτος θά μποροῦσε ἐπίσης νά κρίνει ὅτι ἕνας ἀπασχολούμενος σε μιά ἐπιχείρηση πού ἑδρεύει στό Α μέρος εἶναι παράλογο νά βγαίνει γιά καφέ συνέχεια σέ ἄλλη πόλη στό Β μέρος, ἄρα ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα εἰκονικότητας ἀπασχόλησης ἤ ὅτι ἕνας ἄπορος ἤ πτωχευμένος δέν μπορεῖ νά πηγαίνει δύο φορές τή βδομάδα σέ ἑστιατόριο, ἄρα ὑπάρχουν τεκμήρια μαύρων ἐσόδων. Φυσικά τό κράτος μπορεῖ νά κάνει καί χιλιάδες ἄλλες «κρίσεις» καί ὑποθέσεις, πού δέν μποροῦμε νά φανταστοῦμε ἀπό τώρα μέ ἀκρίβεια.

Φανταστεῖτε, λοιπόν, τώρα ὅτι ὅλα τά παραπάνω δεδομένα μποροῦν νά εἶναι προσβάσιμα σέ πληθώρα κρατικῶν ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι μέσα στό ἀχανές δημόσιο θά μποροῦσαν νά στοχοποιήσουν ἀνθρώπους καί καταστάσεις ἀνά πάσα στιγμή. Ἀπό ἕναν ἁπλό ἐκβιασμό στήν περίπτωση πού κάποιος πολίτης γιά δικούς του λόγους δέν θά ἤθελε νά μαθευτεῖ ὅτι ἔχει ἐπισκεφθεῖ ἕνα συγκεκριμένο μέρος, μέχρι διαρροή δεδομένων πρός ἐγκληματικές ὀργανώσεις πάσης φύσεως, εἰδικά ὅταν ὑπάρχει οἰκονομικό κίνητρο.

Δέν φαντάζεστε τί ἀσκό Αἰόλου ἔχετε ἀνοίξει οἱ πάσης φύσεως ὑποστηρικτές τῶν μέτρων, ὅπως κάποιος πού δέν γνωρίζει τεχνικά θέματα δέν μπορεῖ νά φανταστεῖ ὅλα τά παραπάνω πού γράφω. Μάθετε λοιπόν νά προσαρμόζετε τή συμπεριφορά σας ἐν γένει στή νέα ἐποχή πού ἔφεραν οἱ θεματοφύλακες τῆς «ὑγείας» μας. Γιά τό καλό μας πάντα.

Ἐπειδή εἶδα ἐνδιαφέρον στήν προηγούμενη ἀνάρτηση, ἀναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Τό QR code ἀνοίγει ἕναν διαδικτυακό σύνδεσμο (url) πού ἀναφέρει τό ὀνοματεπώνυμό σας καί τό ἐμβολιαστικό σας status σέ ἕνα μηχάνημα (server) τοῦ ὑπουργείου. Ἡ κλήση τοῦ συνδέσμου γίνεται ἀπό τήν ip (τή μοναδική διαδικτυακή ταυτότητα) τοῦ μαγαζιοῦ ἤ τοῦ φυσικοῦ χώρου, ὅπου σᾶς σκανάρουν. Ὁ server τοῦ ὑπουργείου καταγράφει αὐτοματοποιημένα ὅτι τήν τάδε στιγμή, ἡ τάδε ip (μαγαζί) ἐπισκέφθηκε αὐτόν τόν σύνδεσμο (url), ὅπου ἀναφέρεται αὐτό τό συγκεκριμένο ὀνοματεπώνυμο καί αὐτό τό συγκεκρι μένο ἐμβολιαστικό status.

Ἡ τήρηση τῶν ἀρχείων καταγραφῆς τῶν παραπάνω κινήσεων (log files ἤ databases) γιά ἕνα ἄλφα χρονικό διάστημα δέν εἶναι προαιρετική. Εἶναι ὑποχρεωτική βάσει νομοθεσίας, ὥστε νά μποροῦν νά ἀνατρέχουν οἱ ἀρχές σέ περιστάσεις τέλεσης ἀξιόποινων πράξεων. Ἑπομένως ἄν τό κράτος διατείνεται ὅτι διαγράφει αὐτά τά δεδομένα, ἁπλά παρανομεῖ. Ἐδῶ σημειώνω ὅτι Log files δέν κρατάει μόνο ὁ server τοῦ ὑπουργείου ἀλλά ΚΑΙ ὁ server τοῦ Internet provider (παρόχου σύνδεσης) τοῦ μαγαζιοῦ/φυσικοῦ χώρου. Ἡ Cosmote γιά παράδειγμα, ἄν εἶναι ὁ Internet provider τοῦ ἐν λόγῳ μαγαζιοῦ, καταγράφει ὅτι ἡ τάδε ip (ὑπάλληλος μαγαζιοῦ) ἐπισκέφθηκε τήν τάδε στιγμή αὐτή τή συγκεκριμένη σελίδα τοῦ ὑπουργείου, ὅπου ἀναγράφεται τό συγκεκριμένο ὀνοματεπώνυνο καί τό συγκεκριμένο ἐμβολιαστικό status.Ὅλα αὐτά τά δεδομένα εἶναι ὑπέρ-εὐαίσθητα καί ὅποιος δέν κατανοεῖ τή σημαντικότητά τους εἶναι ὑπέρ-αναίσθητος. Ἐπίσης ὅσα ἀναφέρω παραπάνω ἀποτελοῦν κοινό τόπο καί αὐτονόητες παραδοχές ἀκόμη καί σέ ἀρχάριους τεχνικούς δικτύων ἤ διαδικτυακούς προγραμματιστές πού ξεκινοῦν τώρα τήν καριέρα τους. Τίποτα τό συνωμοσιολογικό ἤ παράξενο. Ἔτσι λειτουργοῦν τά συστήματα.

Πηγή: https://enromiosini.gr

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s