ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ΛΟΥΚΑ (2ο)

ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ἕνας «χρυσός» ὁδηγός

Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος νορμάλ στόν κόσμο αὐτό, πού νά μήν θέλει νά ζήσει μιά ὡραία, γαλήνια, εἰρηνική  ζωή (γιατί ἔτσι, γιά νά ζοῦμε ὡραία, γαλήνια μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός). Ὅμως τό θέμα εἶναι πῶς θά καταφέρει νά ζήσει μιά τέτοια ὄμορφη ζωή, ποῦ θά βρεῖ τίς κατάλληλες, τίς χρυσές ὁδηγίες.

Ὁ Χριστός  (πού εἶναι γιατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων) μᾶς δίδει χρυσές ὁδηγίες γιά μιά  ὄμορφη, εἰρηνική, γλυκειά, χαριτωμένη ζωή. Μιά τέτοια ὁδηγία εἶναι καί ἡ διδασκαλία Του περί εὐσπλαγχνίας, περί ἀγάπης (Λκ. 6:31-36).[1] Εἶναι μιά χρυσῆ συνταγή, γιά νά θεραπεύσουμε τή ζωή μας ἀπό τίς πληγές τῶν παθῶν· νά τήν κάνουμε ὄμορφη, ὡραία, χαρούμενη, χωρίς γκρίνιες, φαγωμάρες πού «τρῶνε» τήν ἴδια μας τή ζωή.  Εἶπε: «Ὅπως θέλετε νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νά τούς συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς» (Λκ.6:31).

Δέν εἶπε, «ὅπως σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι νά τούς συμπεριφέρεστε καί ἐσεῖς», ἀλλά «ὅπως θέλετε  νά σᾶς συμπεριφέρονται οἱ ἄνθρωποι, ἔτσι ἀκριβῶς νά τούς συμπεριφέρεστε κι ἐσεῖς» (Λκ.6:31). Θέλεις δηλαδή νά σοῦ συμπεριφέρονται μέ τόν καλύτερο τρόπο· νά σέ καλοδέχονται, νά σέ τιμοῦν, νά σέ ὑπολογίζουν, νά σέ ἀγαποῦν, νά εἶναι μαζί σου εἰλικρινεῖς Ὅμως τό ἴδιο ἀκριβῶς περιμένουν καί οἱ ἄλλοι  ἀπό σένα. Δῶσε τους λοιπόν αὐτό πού περιμένουν ἀπό σένα. Γίνε ἐσύ ὁ καλός, ὁ τίμιος, ὁ ἀγωνιστής χριστιανός! Ἐφάρμοσε ἐσύ πρῶτος τό λόγο τοῦ Χριστοῦ: «Ὅπως θέλες νά σοῦ  συμπεριφέρεται ὁ πλησίον σου, ἔτσι ἀκριβῶς νά τού συμπεριφέρεσαι καί ἐσύ».

Αὐτό σημαίνει στήν πράξη: Σέ βρίζει ὁ πλησίον σου; Μήν τόν ὑβρίζεις, ἀλλά ἐφάρμοσε τό λόγο τοῦ Χριστοῦ καί δεῖξε του ἀγάπη: «Δίνετε εὐχές σέ ὅσους σᾶς δίνουν κατάρες» (Λκ.6:28). Σέ κακομεταχειρίζεται; Ἐφάρμοσε τό λόγο τοῦ Χριστοῦ: «Προσεύχεστε γι’αὐτούς πού σᾶς κακομεταχειρίζονται» (Λκ.6:28). Μά θά εἰπεῖς: «Εἶναι δυνατόν, ὅταν ὁ ἄλλος μέ προσβάλλει, ἐγώ νά ἡσυχάσω; Νά μήν τοῦ κάνω καί ἐγώ τό ἴδιο;». Ἐρωτᾶσαι: «Εἶναι καλό νά προσβάλεις τόν ἀδερφό σου;». Καί βέβαια ὄχι. Ἐφόσον δέν εἶναι καλό, μήν τό κάνεις! Μή μιμεῖσαι τό κακό! «Ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἐσύ μισεῖς, μήν τό κάνεις σέ κανέναν» (Τωβίτ 15:14). Καί τό ἐξίσου σημαντικό: «Ποιόν ἔχεις ὡς ὁδηγό στή ζωή σου; Τόν Χριστό ἤ τά πάθη σου;!». Ἄν ἔχεις τά πάθη σου, βρῖσε καί ἐσύ τόν πλησίον σου! Ἄν ὅμως ἔχεις τό Χριστό, ὀφείλεις νά συμμορφωθεῖς μέ τήν ἐντολή Του: «Προσεύχεστε γι’αὐτούς πού σᾶς κακομεταχειρίζονται» (Λκ.6:28).

Ἐφαρμόζοντας τή συνταγή τοῦ Χριστοῦ, θά γαληνέψει ἡ καρδιά σου, πού καί αὐτό ἀπό μόνο του εἶναι ὄντως μεγάλο πρᾶγμα. Ἄν δέν τήν ἐφαρμόσεις, θά ἐκνευρισθεῖς, θά ἀνεβάσεις τήν πίεσή σου, θά βαρύνεις τήν καρδιά σου, θά χάσεις τόν ὕπνο σου καί τά σχετικά. Ὅλα αὐτά ἐπειδή καταφρόνησες τήν συνταγή τοῦ Χριστοῦ. Βλέπεις λοιπόν ὅτι ἐσύ χάνεις, ὅταν καταφρονεῖς τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου;

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (+1956) ἐπίσκοπος Ἀχρίδος (ὁ ἀποκαλούμενος «χρυσόστομος» τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας) ἀπό τήν πολύτιμη πεῖρα του μᾶς λέει: «Ἄν δέν θέλετε νά ἔχετε ἀνθρώπους ἐχθρούς, πρῶτα ἀπό ὅλα φροντῖστε νά μήν γίνετε ἐσεῖς ἐχθροί τους! Πῶς ἀπαιτεῖς νά γίνεις φίλος τους, τή στιγμή πού ἐσύ εἶσαι ἐχθρός τους; Πρῶτα λοιπόν ξερίζωσε τό μῖσος ἀπό τήν καρδιά σου, καί ὕστερα νά μετρήσεις τούς  ἐχθρούς σου. Ὅσο γίνεσαι φίλος μέ τούς ἄλλους, τόσο οἱ ἐχθροί σου λιγοστεύουν».

Στή συνέχεια λέει ὅτι  οἱ ἐχθροί μας μποροῦν νά γίνουν ὄργανο τῆς σωτηρίας μας καί ἄρα νά γίνουν (οἱ ἐχθροί μας!) οἱ καλύτεροί μας φίλοι, ἐφόσον βέβαια τούς ἀντιμετωπίζουμε  μέ βάση τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Γράφει: « Εἶναι ἀνάγκη νά τό ξαναποῦμε, ὅτι συχνά, πολύ συχνά, οἱ ἐχθροί μας εἶναι στήν οὐσία πραγματικοί μας φίλοι. Ὁ τρόπος πού μᾶς ἀντιμετωπίζουν, ὑπηρετοῦν τή σωτηρία μας· μᾶς φέρουν σέ «περισυλλογή»· μᾶς κάνουν νά «ἐνσκύψουμε» στήν ψυχή μας, καί νά προσευχηθοῦμε γι’αὐτούς στόν Κύριο γιά τή σωτηρία τους ἀλλά καί γιά τή σωτηρία μας. Ἀντίστροφα οἱ πραγματικοί μας ἐχθροί εἶναι οἱ δικοί μας ἄνθρωποι, πού ἄθελά τους, ἑτοιμάζουν τήν καταστροφή μας, φροντίζοντας μόνο γιά τό σῶμα μας! Καί  ἔτσι μᾶς κάνουν χαλαρούς, εἰς βάρος τῆς ψυχῆς μας!». («Κυριακοδρόμιον Β΄ ὁμιλίες ἐπιμέλεια. Μετάφραση, Πέτρος Πότσης, Ἀθήνα 2013, ἐλεύθερη ἀπόδοση).

Μπορεῖ ὅμως νά γίνει καί τό ἀντίστροφο: Ἀπό ὄργανο σωτηρίας, νά γίνουν (οἱ ἐχθροί μας) ὄργανο ἀπωλείας! Καί αὐτό (φεῦ!) θά γίνει, ὅταν ποδοπατοῦμε τίς σωτήριες ὁδηγίες πού μᾶς δίνει ὁ Χριστός γιά τό πῶς νά ἀντιμετωπίζουμε τούς ἐχθρούς μας. Μακάρι οἱ ἐχθροί μας νά γίνουν καί σέ μᾶς  ὄργανα σωτηρίας μας καί ἄρα οἱ καλύτεροί μας φίλοι πρός χαράν τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ.


[1] Θαυμάζουμε τόν ἑλληνικό πολιτισμό, λ.χ. τόν Παρθενώνα· θαυμάζουμε  καί τόν Ρωμαϊκό,  λ.χ.  τό Κολλοσαῖο τῆς Ρώμης. Ὅμως, ὑπῆρχε ἐδῶ  ἕνα μεγάλο κενό:  Δέν ὑπῆρχε  εὐσπλαγχνία, γι’ αὐτό καί δέν εἶχαν  γηροκομεῖα,  ὀρφανοτροφεῖα κ.λ.π.  Οἱ Σπαρτιάτες πετοῦσαν τούς ἀναπήρους καί τά καχεκτικά βρέφη  στόν γκρεμό, στόν Καιάδα!  Οἱ Ρωμαῖοι  κατέκλυζαν τό  Κολλοσαῖο γιά  νά παρακολουθήσουν ἀγῶνες πάλης· καί τόν νικητή (πού σκότωνε τόν συνάνθρωπό του!) τόν ἐπεφευμοῦσαν! Ἔβλεπαν τό νεκρό γεμάτο αἵματα καί πληγές,  καί χειροκροτοῦσαν τόν νικητή!  Μέσα σ’ αὐτό τό κλῖμα  ἦρθε ὁ Χριστός καί  δίδαξε:   «Νά εἶστε σπλαχνικοί, ὅπως σπλαχνικός εἶναι καί ὁ Θεός Πατέρας σας» (Λκ.6:36). Καί ἔτσι  ἄλλαξε  τήν ἀνθρωπότητα. Διαφορετικά,  δέν ξέρουμε πῶς  θά ἤμασταν! Μπορεῖ ἀκόμα νά πετούσαμε στόν γκρεμό τούς γέρους καί τά ἀνάπηρα παιδιά ἤ  νά χειροκτροτούσαμε αὐτούς, πού σέ ἀγῶνες πάλης  θά σκότωναν τόν ἀντίπαλό τους!  «Γιατί σκοτώνετε τούς ἀνθρώπους, καί τούς τρῶτε;», ρώτησε ἕνας χριστιανός ἱεραπόστολος, ἕναν καννίβαλο. «Καί σεῖς, γιατί τούς σκοτώνετε, ἐφόσον δέν τούς τρῶτε;», τοῦ ἀπάντησε ὁ καννίβαλος. Ἀναμφισβήτητα,  ὑπῆρξαν  χριστιανοί πού ἔκαναν ἐγκλήματα. Ὅμως, γι’αὐτό δέν φταίει ὁ Χριστός, ἀλλά φταῖνε  αὐτοί  πού δέν ἐφάρμοσαν τήν διδασκαλία Του.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s