ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (3ο) Θεραπεία αἱμορροούσης & ἀνάσταση τῆς κόρης Ἰαείρου.

 Ὑπό ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ Χριστός στό σπίτι τοῦ Ἰαείρου

Ὁ Ἰάειρος κάλεσε τόν Χριστό στό σπίτι του, γιά νά θεραπεύσει τήν μοναχοκόρη του. Ὅμως ὥσπου ὁ Χριστός νά φθάσει στό σπίτι του, ἡ κόρη του εἶχε ἀποθάνει. «Ἐσύ μή φοβᾶσαι, μόνο πίστευε, καί θά σωθεῖ» τοῦ εἶπε ὁ Χριστός, πηγαίνοντας στό σπίτι του. (Λουκ.8:51). Ὁ  Ἰάειρος ἔπρεπε νά πιστεύει στή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, γιά νά «μπορέσει» ὁ Χριστός νά τοῦ κάνει τό θαῦμα. Ὁ Ἰάειρος πίστεψε καί ὁ Χριστός ἔκανε πρός χάρη του θαῦμα. Καί ἔτσι πηγαίνοντας στό σπίτι του, τοῦ ἀνέστησε τήν κόρη του.

Ὅμως καί ἀπό μόνο του τό γεγονός ὅτι  ὁ Ἰησοῦς εἰσῆλθε στό σπίτι τοῦ Ἰαείρου, ἦταν μεγάλο πρᾶγμα· θαῦμα!  Γέμισε τό σπίτι του ἀπό χάρη, ἀπό ἁγιασμό! Ὁ δέ Χριστός μπορεῖ νά «ἔφυγε» ἀπό τή γῆ, μπορεῖ νά μήν εἶναι σωματικά «παρών» ἀνάμεσά μας, ὅμως ἄφησε «ἀντιπροσώπους» Του (ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς) πού ἔχουν τό μεγάλο χάρισμα νά σκορπίζουν τήν εὐλογία Του! «Σέ ὅποιο σπίτι μπεῖτε, πρῶτα νά λέτε «εἰρήνη σέ τοῦτο τό σπίτι»», ἔλεγε ὁ Χριστός στούς «ἀντιπροσώπους» Του (διαδόχους Του), μαθητές Του (Λουκ. 10:5). Καί ἐφόσον ὁ Χριστός τό εἶπε, ἔτσι εἶναι! Σέ ὅποιο λοιπόν σπίτι μπαίνει ὁ «ἀντιπρόσωπος» τοῦ Χριστοῦ, (ἱερέας ἤ ὁ ἀρχιερέας) φέρνει μαζί του καί τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Ἁγιάζεται ὁλόκληρο τό σπίτι· ὁ ἀέρας, τό δάπεδο· τά πάντα· γιατί τό σῶμα του εἶναι δοχεῖο τῆς ἱερωσύνης (καί ἀρχιερωσύνης) τοῦ Χριστοῦ.

Ἰσχύει καί τό ἀντίστροφο: Ὅταν μπαίνει στό σπίτι ἕνας ἐχθρός τοῦ Χριστοῦ (ἄπιστος, εἰδωλολάτρης κ.λ.π.) «σκορπίζει» ἀπελπισία, σκοτάδι καί τά σχετικά. Ντοκουμέντο: Ἕνας εἰδωλολάτρης ἐπισκέφθηκε ἕνα μεσημέρι μιά γνωστή μου ἱερατική οἰκογένεια. Καί τό βράδυ τά παιδιά τοῦ ἱερέα ἔβλεπαν στό σπίτι κάτι παράξενα, τρομακτικά πράγματα. Εἶναι φανερό ὅτι ὁ ἐπισκέπτης εἰσήγαγε στό σπίτι του δαιμόνια! Γι’αὐτό οἱ Ἁγιορεῖτες Γέροντες συμβουλεύουν: Ἄν ἔρθει κάποιος σπίτι μας καί δέν ξέρουμε τό ἦθος του καί τό πιστεύω του, ὅταν φεύγει, νά ραντίζουμε τό σπίτι μας  μέ «ἁγιασμό», ἤ νά τό λιβανίζουμε, γιατί μπορεῖ αὐτός ὁ ἐπισκέπτης νά ἦταν «φορέας» δαιμονίων! 

Ἀκόμα: Ὅταν τό σπίτι στολίζεται με πράγματα «ἀγνώστου προελεύσεως», χωρίς νά ἔχουν καμία σχέση μέ τήν ἁγία μας πίστη, τότε ὁ διάβολος μπορεῖ μέσα ἀπό αὐτά νά «ἐπισκεφθεῖ» αὐτό τό σπίτι!  Ὁ Ἅγιος Ἰωάνννης ὁ Χρυσόστομος  πού ἤξερε πόσο ὕπουλα ἐργάζεται ὁ διάβολος, μᾶς τό λέει ξεκάθαρα:  «Ἂν ἔτσι στολίζεις τὸ σπίτι σου, (ὄχι μέ τρόπο χριστιανικό) καλεῖς στό σπίτι σου τὸ διάβολο μὲ τὴν παρέα του!» (ΠΓ΄(83) εἰς τό κατά Ματθαῖον P.G. 750-1). Ἀντίθετα, ὁ διάβολος φεύγει ἀπό τό σπίτι, καί ἔρχεται ὁ Χριστός, ὅταν τό σπίτι ἔχει Ἅγιες Εἰκόνες, Τίμιο Σταυρό,  Εὐαγγέλιο, («σπίτι ποὺ ἔχει «Εὐαγγέλιο», ὁ διάβολος δὲν  τολμᾶ νά  τὸ πλησιάσει» (Ἅγιος Ἰωάννης  ὁ Χρυσόστομος, ΛΒ’(32) εἰς τό κατά Ἰωάννην P.G. 59:187). 

Οἱ ἱερεῖς μας πρίν λειτουργήσουν σέ κάποιο ἐξωκκλήσι κάνουν πρῶτα «ἁγιασμό», ραντίζουν τό ἐξωκκλήσι καί μετά ἀρχίζουν τήν Λειτουργία. Ὁ λόγος; Τά ἐξωκκλήσι ἐπειδή παρέμεινε χωρίς προσευχές καί προπαντός ἀλειτούργητο, μολύνθηκε ἀπό τήν παρουσία ἐναερίων δαιμονίων. Καί μέ τόν ἁγιασμό, ξεπλύθηκε καί καθαρίσθηκε ἀπό αὐτόν τόν μολυσμό. Σκεφθεῖτε τώρα τί γίνεται ὅταν μέσα σέ ἕνα σπίτι ἀκούγονται βρισιές, αἰσχρολογίες, ἤ προβάλονται ἀπό τήν  τηλεόραση καί ἀπό τό ἰντερνέτ ἄσχημα θεάματα! Τό σπίτι αὐτό γίνεται κατοικητήριο τοῦ διαβόλου! Ντοκουμέντο: Ἕνα «ζευγάρι» νοίκιασε (2010) στό κέντρο τῆς Πάτρας ἕνα διαμέρισμα. Εἶδαν καί ἔπαθαν οἱ ἄνθρωποι! Τά ἔπιπλα ἔφευγαν ἀπό τή θέση τους! Τά παράθυρα ἔτριζαν! Ποιός ξέρει, πῶς ζοῦσαν καί τί ἔκαναν οἱ προηγούμενοι ἔνοικοι, καί ἔκαναν τό διαμέρισμα αὐτό κατοικητήριο δαιμόνων! Οἱ νέοι ἔνοικοι κάλεσαν ἕναν ἱερέα, ἔκανε «ἁγιασμό» καί τά δαιμόνια ἐξαφανίσθηκαν καί τό σπίτι ἡσύχασε!

Τό ἴδιο ἰσχύει καί ὅταν τά σπίτια μας γίνονται μέ βρισιές καί αἰσχρολογίες τῶν οἰκοδόμων. «Εἶναι δαιμονόπληκτα! Γι’αὐτό καί τό πρῶτο πού θά πρέπει νά κάνουν οἱ «ἔνοικοι», εἶναι νά καλέσουν παπᾶ γιά νά τούς κάνει «ἁγιασμό», ἔλεγε ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας Παΐσιος). (+1994). (Καί γι΄αὐτό εἶναι πολλή καλή ἡ συνήθεια, πού ἐπικρατεῖ ἀνάμεσα στούς χριστιανούς, ὅταν μπαίνουν σέ καινούργιο σπίτι ἤ ἐνοικιάζουν καινούργιο σπίτι,  νά καλοῦν τόν ἱερέα καί νά τούς τό ἁγιάζει).

Ἅπαντες ἁμαρτάνουμε, ἐν παντί καιρῷ καί τόπω, γι’αὐτό θά πρέπει στό σπίτι μας νά προσευχόμαστε καθημερινά, νά τό λιβανίζουμε, νά μελετᾶμε τίς Γραφές, νά ἔχουμε στόν τοῖχο του τόν «Σταυρό», Ἅγιες Εἰκόνες, γιά νά καθαρίζεται ἀπό τό μολυσμό τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ὥστε νά ἔρχεται ἀόρατα ὁ Χριστός στό σπίτι μας, γεμίζοντάς το μέ τήν εἰρήνη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s