ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (3ο) (Ματ. 1:1-15)

Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη

Ὁ Χριστός τιμᾶ τούς ταπεινούς

Ἡ ταπείνωση τοῦ Υἱοῦ του Θεοῦ δέν ἔγκειται στό ὅτι ἁπλά ἔγινε ἄνθρωπος ὅμοιος μέ ἐμᾶς (ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία), ἀλλά  ὅτι γεννήθηκε μέσα σέ σταῦλο καί ἔμεινε μέσα στό παχνί, ἐκεῖ ποῦ ἔτρωγαν τήν τροφή τους τά βόδια καί τά γαϊδούρια! (Ἀπό ταπείνωση σέ ταπείνωση· καί αὐτό ἦταν ἁπλά ἡ ἀρχή!). Γι’αὐτό ὅπου βλέπει ταπεινές ψυχές, «κινεῖ γῆ καί οὐρανό», γιά νά τίς συναντήσει καί νά τίς κάνει δικές Του! Τό εἴδαμε ἀπό τήν πρώτη κιόλας μέρα πού ἦρθε στή γῆ.

Οἱ πρῶτοι πού Τόν προσκύνησαν μέσα στή φάτνη δέν ἦταν οὔτε ἱερεῖς, οὔτε ἀρχιερεῖς, ἀλλά οἱ ταπεινοί ποιμένες! Στήθηκε μάλιστα ὁλόκληρη «ἐπιχείρηση» ἀπό ἀγγέλους (!) γιά νά τούς ἀναγγείλουν, ὅτι γεννήθηκε ὁ Χριστός! Καί τούς ἔδωσαν μάλιστα καί τίς σχετικές ὁδηγίες ποῦ καί πῶς θά Τόν βροῦν, ὥστε νά Τόν προσκυνήσουν! «Καί γιά νά Τόν ἀναγνωρίσετε, τοῦτο εἶναι τό σημάδι: Θά βρεῖτε ἕνα βρέφος ἐσπαργανωμένο καί ξαπλωμένο μέσα στό παχνί» (Λουκ. 2:12). Εἶναι ὄντως ἐκπληκτικό! Ἄς διαβάσουμε μέ ἀπόλυτη προσοχή τή σχετική εὐαγγελική περικοπή:

«Στήν περιοχή ἐκείνη βρίσκονταν βοσκοί πού ἔμειναν στήν ὕπαιθρο φυλάγοντας βάρδιες τή νύχτα γιά τό κοπάδι τους. Καί ἰδού ἄγγελος Κυρίου παρουσιάσθηκε σ’αὐτούς καί λάμψη Κυρίου ἔλαμψε γύρω τους και κατατρόμαξαν! Ὁ ἄγγελος τούς εἶπε: «Μήν τρομάζετε! Σᾶς ἀναγγέλω χαρά μεγάλη ἡ ὁποία θά εἶναι γιά ὅλο τό λαό: «Σήμερα, στήν πόλη Δαβίδ γεννήθηκε γιά χάρη σας σωτῆρας, κι αὐτός εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Κύριος. Καί αὐτό εἶναι τό σημάδι γιά νά Τόν ἀναγνωρίσετε: Θά βρεῖτε ἕνα βρέφος σπαργανωμένο καί ξαπλωμένο μέσα σέ ἕνα παχνί». Καί ξαφνικά, μαζί μέ τόν ἄγγελο παρουσιάσθηκε ἕνα πλῆθος ἀπό οὐράνιο στράτευμα ἀγγέλων, πού δοξολογοῦσαν τό Θεό καί ἔλεγαν: «Δόξα στόν ὕψιστο Θεό, καί στή γῆ εἰρήνη καί στούς ἀνθρώπους εὐτυχία». Ὅταν δέ οἱ ἄγγελοι ἔφυγαν ἀπό αὐτούς στόν οὐρανό, τότε οἱ ποιμένες εἶπαν μεταξύ τους: «Ἄς πᾶμε, λοιπόν, ὡς τή Βηθλεέμ, καί ἄς δοῦμε αὐτό τό πρᾶγμα, πού ἔγινε, καί ὁ Κύριος μᾶς γνωστοποίησε. Καί πῆγαν γρήγορα, καί βρῆκαν τήν Μαριάμ καί τόν Ἰωσήφ καί τό βρέφος ξαπλωμένο στό παχνί. Ὅταν εἶδαν (τήν Μαριάμ καί τόν Ἰωσήφ) τούς εἶπαν τί τούς εἶπε ὁ ἄγγελος γι’αὐτό τό παιδί. Ἡ Μαριάμ «κρατοῦσε» ὅλα αὐτά τά λόγια μέσα στήν ψυχή της, καί τά σκεφτόταν συνεχῶς. Καί οἱ ποιμένες γύρισαν πίσω, δοξάζοντας τό Θεό, γιά ὅλα ὅσα ἄκουσαν καί εἶδαν, ὅπως τούς εἶχαν εἰπωθεῖ ἀπό τούς ἀγγέλους (Λουκ. 2:8-20).

Μεγάλη τιμή γιά τούς ποιμένες. Τήν ἄξιζαν (διαφορετικά ὁ Κύριος δέν θά τούς τιμοῦσε). Καί τήν ἄξιζαν, γιατί εἶχαν ἁπλότητα, ταπείνωση. Γι’αὐτό μόλις ἔλαβαν τό μήνυμα, παρόλο πού φύλαγαν βάρδιες γιά τά πρόβατά τους, ἄφησαν τά πρόβατά τους καί ἔτρεξαν σάν παιδάκια, μέσα στή νύχτα στή Βηθλεέμ καί προσκύνησαν τό Χριστό. Κι ἔνιωσαν χαρά μεγάλη! Γι’αὐτό καί δόξαζαν τό Θεό μέσα ἀπό τήν καρδιά τους! (Χαρά μεγάλη, ἀγαλλίαμα καρδίας εἶναι τά Χριστούγεννα!). Γιά τέτοιους ἀνθρώπους ἦρθε ὁ Χριστός στή γῆ· καί ὄχι  γιά τούς ὑπερηφάνους, πού δέν καταδέχονται νά ὑπακούσουν, καί νά σκύψουν καί νά προσκυνήσουν.

Ὁ δημοσιογράφος Ἀντώνης Καρκαγιάννης (+2010) παραμονές Χριστουγέννων 2007 ἔγραφε: «Γνωστός τηλεπαρουσιαστής ρωτάει νεαρό μαθητή, περίπου δεκαέξι ἐτῶν, ἔξω ἀπό σχολεῖο του. «Θέλω νά σοῦ κάνω ἕνα καλό δῶρο γιά τά Χριστούγεννα. Τί δῶρο θά ἤθελες νά σοῦ κάνω;»  Χωρίς ἑνός δευτερολέπτου σκέψης ἤ δισταγμοῦ ὁ νεαρός ἀπάντησε, ὅτι δέν τοῦ ἀρέσουν τά Χριστούγεννα καί δέν θέλει δῶρα! Ὁ τηλεπαρουσιαστής ἔμεινε ἐμβρόντητος!» Καί ὁ δημοσιογράφος σχολιάζει: «Ἀπό τά Χριστούγεννα μᾶς μένει τό πλαστικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, τά πολύχρωμα φωτάκια, ἡ ἀποκρουστική ἠλεκτρονική «ἅγια νύχτα» τό χριστουγεννιάτικο τραπέζι καί ἡ προκλητική ἀφθονία του». (Καθημερινή 16/12/2007).

Μά αὐτά εἶναι τά Χριστούγεννα; Ὅποιος δηλαδή δέν ἔχει σπίτι του χριστουγεννιάτικο δένδρο μέ πολύχρωμα φωτάκια, ὅποιος δέν θά φάει γαλοπούλα, ἤ ὅποιος φάει καί νιώσει στομαχικές διαταραχές καί πάει στό Νοσοκομεῖο, δέν θά νιώσει Χριστούγεννα; Γι’ αὐτά τά πράγματα, (γιά τή γαλοπούλα, γιά τό χριστουγεννιάτικο δένδρο, γιά νά ἀκούσουμε το «ἅγια νύχτα»), ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος;! Τότε ὁ νεαρός εἶχε δίκιο, πού εἶπε ὅτι δέν τοῦ ἀρέσουν τά Χριστούγεννα, γιατί αὐτά τά πράγματα, (σύν τά δῶρα), τά εἶχε χορτάσει! Ἄν ἦταν μάλιστα καί πλουσιόπαιδο, θά τά εἶχε χορτάσει ἀκόμα πιό πολύ! Καί ἑπομένως, τί παραπάνω νά περίμενε ἀπό τέτοια Χριστούγεννα;!

Καί ὁ δημοσιογράφος κάνει μιά βαρυσήμαντη ἐπισήμανση: «Γιά νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς, τό θρησκευτικό μέρος, τήν ἐνσάρκωση τοῦ ἐν ὑψίστοις Θεοῦ, τήν εἰσβολή του στήν Ἱστορία, αὐτό τό μέρος της ἑορτῆς, ποτέ δέν τό σκεφτόμαστε στά σοβαρά..!». Ποτέ (λέει) δέν τό σκεπτόμαστε σοβαρά· οὔτε καί ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων! Γιατί, ἄν τό σκεπτόμασταν στά σοβαρά, θά φεύγαμε καί ἐμεῖς ἀπό τήν ἐκκλησία μέ τήν ἴδια ἀγαλλίαση  πού ἔφυγαν καί οἱ ποιμένες ἀπό τή φάτνη· θά δοξάζαμε καί ἐμεῖς τόν Κύριο ὅπως καί πάλι ἔκαναν οἱ ποιμένες, «γύρισαν πίσω, δοξάζοντας τό Θεό» (Λουκ. 2:20).

Μακάρι νά ἀποκτήσουμε καί ἐμεῖς τήν ἁπλότητα, τήν ταπείνωση τῶν ποιμένων· γιά νά νιώσουμε καί ἐμεῖς τήν ἴδια χαρά, πού ἔνιωσαν καί αὐτοί γιορτάζοντας τά Χριστούγεννα.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s