Πότε θυμόμαστε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πώς εἴμαστε ἔθνος;

Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.

Τρομερό τό σιδηροδρομικό ἀτύχημα στά Τέμπη, μέ τό ὁποῖο ἔκλεισε γιά τήν Ἑλλάδα ὁ δεύτερος μήνας τοῦ 2023. Δεκάδες οἱ νεκροί, δεκάδες οἱ τραυματίες, ἀνείπωτος ὁ πόνος, τό δάκρυ, ἡ πικρία.

Κατάπληξη ὅμως μᾶς προξένησε ἡ εἴδηση, ὅτι τό τραγικό γεγονός χαρακτηρίσθηκε ἀπό τά μέσα ἐνημερώσεως «ἐθνική τραγωδία» καί ὅτι ἀπό τήν κυβέρνηση κηρύχθηκε τριήμερο «ἐθνικό πένθος». Κατάπληξη ἐπειδή κατά τά τελευταία χρόνια ὁ χαρακτηρισμός «ἔθνος» τείνει στήν Ἑλλάδα  νά ἀπαγορευθεῖ. Ἀπό τά ὑπουργεῖα Παιδείας, Οἰκονομίας καί Ἄμυνας ἔχει ἀφαιρεθεῖ ὁ χαρακτηρισμός «ἐθνικῆς»Ἀκόμη καί ὁ «Ἐθνικός Κῆπος» ἀναφέρεται στά δρομολόγια τῶν λεωφορείων ἁπλῶς ὡς ἕνας κάποιος «Κῆπος»[1]. Δέν γνωρίζουμε, ἐάν οἱ ἐθνικές μας ὁμάδες, οἱ ὁποῖες μᾶς ἐκπροσωποῦν στίς διεθνεῖς ἀθλητικές διοργανώσεις, θά παύσουν νά λέγονται «ἐθνικές ὁμάδες», ἀλλά θά ἀναφέρονται στό ἑξῆς πλέον ἁπλῶς καί μόνον ὡς «ὁμάδες».

Ἐκτός ὅλων τῶν ἀνωτέρω, ὅποιος ἀναφέρει τόν χαρακτηρισμό «ἔθνος», κινδυνεύει νά χαρακτηρισθεῖ «σωβινιστής» καί ὅλα τά συναφή. Καί κινδυνεύει νά χαρακτηρισθεῖ «σωβινιστής», διότι εἶναι πάγια προπαγανδιστική στρατηγική ἡ σκόπιμη ταύτιση τοῦ ὑγιοῦς μέ τό μή ὑγιές, ὥστε τό θύμα τῆς προπαγάνδας νά περιέλθει σέ σύγχυση καί νά ὑποκύψει στήν προπαγάνδα.

Δέν θά ἐξετάσουμε ὅμως τώρα πρός τί οἱ ὡς ἄνω σκόπιμες ἀφαιρέσεις καί πρός τί ἡ προπαγάνδα. Ἁπλῶς θά ἀναρωτηθοῦμε: Θυμόμαστε πώς εἴμαστε ἔθνος  μόνον ἀφοῦ ὑποστοῦμε κάποια συμφορά; Μήπως πρέπει νά θυμόμαστε πώς εἴμαστε ἔθνος καί ὡς τέτοιο νά ἐργαζόμαστε ὥστε νά ἀποτρέπουμε τίς συμφορές;

Μήπως πρέπει νά ἐργαζόμαστε ὡς ἔθνος ὥστε νά ἔχουμε ἐπαρκή ἐθνική πολιτική, ἐξωτερική καί ἐσωτερική; Κι ἄν κάποιος ἔχει βλέψεις εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς μας ἀκεραιότητας, ὀνειρευόμενος καί ὀρεγόμενος «γαλάζιες πατρίδες», ἐπινοώντας «γκρίζες ζῶνες» ἐπάνω στήν ἑλληνική ἐπικράτεια, χωρίς νά τόν πτοοῦν οἱ συμφορές τίς ὁποῖες ὁ ἴδιος κατά καιρούς βιώνει, ὀφείλει νά μᾶς ἀντιμετωπίζει ἑνωμένους ὡς ἔθνος καί ἕτοιμους νά προβλέψουμε καί νά ἀποκρούσουμε κάθε του πρόκληση. Ἡ δέ ἐθνική πολιτική, γιά νά εἶναι στ΄ ἀλήθεια ἐθνική πολιτική, δέν θά πρέπει νά μεταβάλλεται στούς γενικούς της σκοπούς ἀπό τήν ἑκάστοτε κυβέρνηση. Θά ἔχει ἡ ἑκάστοτε κυβέρνηση τή δυνατότητα καί τό δικαίωμα νά προτείνει ἐπαρκέστερες μεθόδους ἐπιτεύξεώς της, ὄχι ὅμως καί νά τήν καταργήσει. Δέν θά θέλει νά τό πράξει αὐτό, διότι δέν θά συμφέρει τήν Ἑλλάδα.

Μήπως πρέπει νά ἔχουμε ἐπαρκή ἐθνικό σχεδιασμό, ὥστε νά ἐκτελοῦνται ἐπαρκή ἐθνικά ἔργα, ὥστε νά προστατεύονται τόσο οἱ ζωές τῶν μελῶν τοῦ ἔθνους μας, ὅσο καί τῶν φιλοξενουμένων μας, ἀλλά καί νά ἀξιοποιεῖται σωστά, νά μή σπαταλιέται ἡ ἐθνική μας περιουσία; Μήπως πρέπει νά ἔχουμε ἐπαρκή ἐθνικό ἔλεγχο, ὥστε ποτέ κανένας νά μή ἰδιοποιεῖται τήν ἐθνική μας περιουσία καί ἄν ποτέ τό ἀποτολμήσει νά τιμωρηθεῖ αὐστηρά; Μήπως πρέπει νά ἔχουμε τήν κατάλληλη ἐθνική φιλοσοφία, συνείδηση καί σχεδιασμό, ὥστε νά λαμβάνει ὁ καθένας τή θέση ἡ ὁποία τοῦ ἀξίζει ἀνάλογα μέ τά προσόντα του καί νά ἀμείβεται ἀνάλογα μέ αὐτά καί ἀνάλογα μέ τήν ἐργασία τήν ὁποία προσφέρει;

Διότι ἴσως π.χ. νά ὑπῆρχε καί κάποιος, ὁ ὁποῖος θά εἶχε τήν ἀφροσύνη νά θέλει νά προσληφθεῖ καί νά ἀναλάβει νά κυβερνήσει ἐπιβατηγό ἀεροσκάφος, χωρίς νά ἔχει τίς ἀπαραίτητες ἰκανότητες καί γνώσεις. Κι αὐτό του τό τόλμημα θά ἀπέβαινε ταυτοχρόνως αὐτοκαταστροφικό ὅσο καί ἐγκληματικό. Ὅμως τό ἀρμόδιο ἐθνικό σύστημα ἐλέγχου θά πρέπει νά προλαμβάνει καί νά ἀποκλείει τέτοιους ἀνθρώπους, ὅσο καί νά τούς τιμωρεῖ γιά τό τόλμημά τους νά θέλουν νά θέτουν τίς ζωές τῶν συνανθρώπων τους σέ κίνδυνο.

Ἄς τεθοῦμε λοιπόν ὡς ἔθνος σέ ἐγρήγορση, ὥστε νά μή θρηνήσουμε ἄλλες ἐθνικές τραγωδίες!

[1] Βλ. 608 Διαδρομή: Δρομολόγια, Στάσεις & Χάρτες – Γαλατσι – Ακαδημια – Νεκρ. Ζωγραφου [Νυχτερινα Απο Ακαδημια] / Galatsi – Akadimia – Nekr. Zografou [From Akadimia Night] (Ενημερώθηκε) (moovitapp.com)

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Advertisement

Αγρίμια και αγριμάκια | Όταν σαν αγρίμια εκπαιδεύουμε τα παιδιά 

Κώστας Γανωτής | Σοφία Χατζή

Είμαστε αγρίμια;
Όταν εκπαιδεύουμε τα παιδιά να γίνουν αγριμάκια.

Τα παιδιά μας και οι μαθητές μας επηρεάζονται από μας τους μεγάλους.
Οι γονείς έχουν τεράστια επίδραση στα παιδιά. Θέλουν όμως για τα παιδιά τους να κάνουν μια ζωή καθαρά υλική, χωρίς να κουράζονται, να γυρνούν ασταλάκωτοι στο σπίτι τους. Είναι μια φιλοσοφία που τα επηρεάζει άμεσα. Τα παιδιά είναι θαυμαστές μας και προοδεύουν σε ό,τι τους μαθαίνουμε. Μας αφήνουν να τα επηρεάσουμε και στη συνέχεια με την ελευθερία τους δημιουργούν αποτελέσματα πιο έντονα από αυτά που θα περιμέναμε.

Είναι πνευματική τροφή αυτή που έδινε η μάνα με το αναμμένο καντήλι, και η προσευχή που κάναμε πριν φύγουμε για το σχολείο. Μια πνευματική παράδοση, παρακαταθήκη που οφείλουμε να μεταδώσουμε, τον εκκλησιασμό, τις γιορτές, την εξομολόγηση, τη Θεία Λειτουργία.
Μέσα στα πνευματικά είναι και οι ηθικές παραδόσεις, όπως η συνήθεια του πατέρα να προσκαλεί οπωσδήποτε κάποιους γείτονες στο πασχαλινό τραπέζι, στέλνοντας τα παιδιά να τους φέρουν. Ήταν δεδομένο ότι δεν υπάρχει γιορτή που να κλείνεται μέσα στο πλαίσιο μιας οικογένειας και ήταν απαραίτητο να έρθουν και άλλοι γείτονες, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι.

Ήταν παλιότερα οι άνθρωποι ευτυχισμένοι ;
Έτσι φαίνεται γιατί σε πιο δύσκολες εποχές τραγουδούσαμε και χαιρόμασταν, κάναμε βόλτες στην εξοχή, ξαπλώναμε στην ταράτσα κοιτάζοντας το φεγγάρι και τραγουδούσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα.

Τα παιδιά σήμερα με την υπερπληροφόρηση που παρέχεται επηρεάζονται από πολλές πηγές και όχι μόνο από τους γονείς του και με βάση τα ερεθίσματα αυτά κάνουν τις επιλογές τους.
Ακόμη και στην εποχή μας χιλιάδες παλληκάρια οδηγούνται σε επιθετικούς πολέμους που αποφασίζουν οι ενήλικες. Άρα ποιοί είναι τα αγρίμια;
Τα ελαττώματα και εγκλήματα των παιδιών, όπως ο εκφοβισμός στα σχολεία, είναι πολύ λιγότερα από αυτά που κάνουμε εμείς οι μεγάλοι, πράγμα που δεν συνειδητοποιούμε.
Οι ενήλικες κάνουν άτακτη ζωή, όπως και οι νέοι. Δεν δικαιούμαστε να μαλώνουμε τα παιδιά. Οι νέοι είναι πιο διστακτικοί στην αμαρτία.

Σήμερα, παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι δηλώνουν ευτυχισμένοι.
Δηλώνουν πράγματι ευτυχισμένοι γιατί δεν μιλούν με την καρδιά τους, αλλά με τις ιδέες, όπως το γεγονός ότι έχουμε δημοκρατία ή έχω χρήματα στην Τράπεζα ή έχω ομορφιά. Αυτό το επιβάλλει η τηλεόραση και το διαδίκτυο, ένα συγκεκριμένο «μοντέλο» ευτυχίας.
Οι όμορφες κοπέλες συνήθως είναι κακοπαντρεμένες γιατί πέφτουν στα χέρια ανδρών που δεν είναι στα καλά τους.

Οι ήρωες του Παπαδιαμάντη δεν θα δήλωναν ευτυχισμένοι.
Οι πονεμένοι άνθρωποι έχουν άλλες έγνοιες και δεν μιλούν για ευτυχία, αλλά όχι από απελπισία. Στο έργο του «Ο γάμος του Καραχμέτη» η Κουμπίνα ανέθρεψε τα παιδιά της νέας συζύγου του άνδρα της. Σε τέτοιους ανθρώπους φτερουγίζει η ελπίδα του Παραδείσου. Αντλούν ευτυχία από εκεί που τους προσφέρεται δυστυχία, που την ζουν ανεπίγνωστα.

Η ευτυχία είναι ένα μοντέλο που έχει φτιαχτεί από τους διανοούμενους.
Εκφράσεις τέτοιας ευτυχίας είναι το να οδηγάς ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο, να δείχνεις στυλ και ομορφιά, να είσαι αφεντικό και να είσαι σπουδαίος έναντι των άλλων. Αυτά δίνουν την αίσθηση της ευτυχίας σήμερα. Στην πρώτη όμως αποτυχία, δοκιμασία έρχεται η αμφιβολία για όλο αυτό.

Πολλές φορές ο Θεός μας δίνει ευτυχία για να την χορτάσουμε. Μετά μας αφήνει στα χέρια του διαβόλου, με πειρασμούς, αρρώστιες, εγκαταλείψεις, πολέμους. Έτσι μας μαλακώνει την ψυχή ώστε να είναι μην είναι σκληρή.
Ένα μωρό είναι αθώο, άκακο, ευτυχισμένο. Όμως εκπαιδευτήκαμε να θεωρούμε ευτυχία το αντίθετο ενός αθώου μωρού.

Θεωρούμε τα παιδιά σαν δικά μας κατορθώματα και φυτεύουμε το κακό στις ψυχές τους.
Οι παραδόσεις των παππούδων ξεχνιούνται και σήμερα οι γονείς θέλουν να κάνουν τη ζωή των παιδιών τους ευχάριστη, χωρίς κανένα ηθικό κριτήριο.
Πολλοί παντρεύονται με πολιτικό γάμο γιατί ξεμπερδεύεις με μια υπογραφή και δεν έχεις υποχρέωση στους άλλους. Δηλαδή ένας γάμος με όλες της προϋποθέσεις ενός διαζυγίου. Ενώ στον θρησκευτικό γάμο θεωρούνται απαραίτητες οι πολυτέλειες και τα εντυπωσιακά τραπέζια, χωρίς να μένουμε στο βίωμα του μυστηρίου της Εκκλησίας.

Επανερχόμαστε στην αθωότητα ενός βρέφους όταν βιώνουμε έσχατες δοκιμασίες, όπως ο θείος που γλύτωσε την εκτέλεση από τους Γερμανούς την τελευταία στιγμή και από τότε αφοσιώθηκε στην Πίστη και στους Αγίους. Έτσι αφοσιώθηκε στην φροντίδα της εκκλησίας και το ζευγάρι που γνώρισα μετά την απώλεια του παιδιού τους.

Προσευχόμαστε να μας απαλλάξει ο Θεός από πάσα θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Όμως η θλίψη είναι ο μοναδικός τρόπος να μαλακώσει η ψυχή. Ένα δώρο που μας δίνει ο Θεός …με τρεμάμενα χέρια, όπως έγραψε ένας ποιητής.

Εάν οι μεγάλοι ειρηνεύσουν, σταματήσουν τους πολέμους, δεν συσσωρεύουν πλούτο, πάψουν να μοιχεύουν και να καυχώνται και αποφασίσουν να είναι φίλοι, τότε θα πάψουν τα παιδιά να γίνονται αγριμάκια.

Ευχή σε όλους να μην είμαστε αγριμάκια, αλλά να είμαστε αρνάκια του Θεού.
___
Ραδιοπαραμυθία 01.03.2023 – Καθημερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, 91.2 FM
Επιμέλεια – παραγωγή: Σοφία Χατζή

δείτε περισσότερες εκπομπές στο Youtube, στο playlist:
ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Σοφία Χατζή
https://youtube.com Spotify (podcast): https://open.spotify.com
δημιουργία βίντεο: kkaratz@gmail.com


«Βασιλομάστιγες και βασιλοκόλακες»

 Νατσιός Δημήτρης, δάσκαλος-Κιλκίς

Θα ξαναγράψω και πάλι την απόκριση του Οδυσσέα Ανδρούτσου στον Κολοκοτρώνη, όταν οι καπεταναίοι του Μοριά ερίζουν για πρωτοκαθεδρίες και αρχηγιλίκια, από τα πρώτα κιόλας βήματα της Εθνικής Επαναστάσεως του ’21. «Σας στέλνω τον Δράμαλη με 40.000 ασκέρι να μονοιάσετε». Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος λαός στον ακατάστατο πλανήτη μας, που να τον ταλανίζει η δολερή διχόνοια σαν τον δικό μας.

Πέθανε πρόσφατα ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος. Τελευταία φορά που ήταν αρχηγός κράτους ήταν το 1967. Δηλαδή όσοι τον πρόλαβαν ως βασιλέα σήμερα βρίσκονται σε γήρας βαθύ, γύρω στην ηλικία των 80 ετών και άνω. Αμφιβάλλω αν τον ήξεραν όσοι δεν διάβηκαν το κατώφλι των 50 ετών. Έγινε γνωστός με τον θάνατό του. Τσίμπησαν την ευκαιρία τα… διχονοιογόνα (ας μου συγχωρεθεί ο νεολογισμός) κανάλια, ξετρύπωσαν τους συνήθεις σαλίγκαρους και τα γνωστά ζιζάνια της κομματοκρατίας, βασιλομάστιγες και βασιλοκόλακες, (ερανίζομαι τους όρους από την γνωστή, από την αρχαιότητα, διαμάχη για τον Μέγα Αλέξανδρο, αλεξανδροκόλακες, οι υμνητές του και αλεξανδρομάστιγες, οι επικριτές του, υπήρχαν και τέτοιοι), και ξεβράστηκε και πάλι το αρχαίον τούτο πάθος των Ελλήνων, το «προς αλλήλους στασιάζοντες», η διχογνωμία, η έριδα, η ασυμφωνία, η ρήξη, το αλληλοφάγωμα. (Καμμιά 40-50 λέξεις έχει η ελληνική γλώσσα γι’ αυτό το καταστρεπτικό πάθος μας). Και ποιο είναι το αντιλεγόμενον σημείον; Αν πρέπει να ταφεί δημοσία δαπάνη και με τιμές αρχηγού κράτους ή ως ιδιώτης. Προσωπικά θα πρότεινα δημοσία δαπάνη να κηδεύονται μόνο όσοι έπεσαν «υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» σε καιρό πολέμου ή, σε καιρό ειρήνης, όσοι «έπεσαν» στον βωμό του καθήκοντός τους, αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί ή πολίτες που θυσιάστηκαν για τον πλησίον, για συνανθρώπους τους. Έτσι θα αποφύγουμε και την διχοστασία του λαού. Ούτε πρόεδροι, πρωθυπουργοί ή  υπουργοί, πολιτικοί τέλος πάντων να… απολαμβάνουν (τρόπος του λέγειν) τέτοιας εθνικής τιμής. Ποιος, αλήθεια, δικαιούται από τους ζώντες πολιτικούς «να παραχωθεί» με μουσικές και αγήματα; Καταβαραθρωμένη οικονομικά και δημογραφικώς στα όρια της ιστορικής ευθανασίας η πατρίδα, παραλυμένη ηθικώς, με τον ανθό της στα ξένα, με παιδεία – παιδομάζωμα, με δημόσια διοίκηση τυραννική και αρπακτική, με προδοσίες της Μακεδονίας, ποιον να τιμήσουμε; Τους ολετήρες της; Οι αρχαίοι έλεγαν «δει τον άρχοντα παυόμενον της αρχής μη πλουσιώτερον, αλλά ενδοξότερον γεγονέναι». Ο εξερχόμενος αξιωματούχος πρέπει να είναι όχι πιο πλούσιος, αλλά πιο ένδοξος. Δείξτε μου έναν που συνταξιοδοτήθηκε φτωχότερος, συνοδευόμενος από την αγάπη του λαού. Έναν… 

«Το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές», έλεγε ο Σολωμός. Ό,τι διχάζει δεν είναι εθνικό, είναι κίβδηλο, ψεύτικο. Πότε έχουμε εθνική ομοψυχία και σύμπνοια; Στα πανηγύρια της Ορθοδοξίας και στις γιορτές του έθνους. Όταν η εκκλησία των πιστών, συνοδεύει πάνδημη με τιμές αρχηγού κράτους – ο Χριστός, ο ουράνιος βασιλεύς, είναι ο μόνος αρχηγός του Έθνους μας – τον Επιτάφιο και γιορτάζει την Ανάσταση του Σωτήρος και η εκκλησία του δήμου τιμά την ανάσταση του Γένους, συναντάς την πολυπόθητη ομόνοια του λαού. Γιατί; Διότι δεν μπορεί να τα μολύνει αυτά η κομματοκρατία. Γι’ αυτό και η αήθης πολεμική και κατασυκοφάντηση μέσω της εκπαίδευσης και των σχολικών βιβλίων, των εθνικών επετείων και των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, που τόσο ζει ο λαός μας. Έχουμε απέναντι έναν λυσσασμένο εχθρό και πέφτουμε από διχόνοια σε διχόνοια, με το παραμικρό γεγονός. Από πέρυσι τον Μάρτιο διχαστήκαμε σε ουκρανόφιλους και ρωσόφιλους. Μας διδάσκει ο σοφότατος Γέρος του Μοριά κάτι ωραίο. «Ερωτηθείς αν είναι ρωσόφιλος ή αγγλόφιλος ή γαλλόφιλος, απάντησε: Ήμουν και θα είμαι θεόφιλος, γιατί μόνο ο Θεός αγαπάει και φυλάει την Ελλάδα». (Αν τα ήξερε αυτά ο πρωθυπουργός δεν θα έστελνε ασυλλόγιστα όπλα στους Ουκρανούς, εμπλέκοντας την χώρα στην διαμάχη. Δεν συνάδει με τον ελληνικό πολιτισμό η αποστολή όπλων. Τελευταία φορά που στείλαμε όπλα στην μεγάλη ομοεθνία των Σλάβων, ήταν το 9ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν ο πατριάρχης Μέγας Φώτιος, απέστειλε όχι σφαίρες και άρματα μάχης, αλλά δύο «πυρηνικά όπλα» που άλλαξαν την ιστορία αυτών των λαών. Τους αυταδέλφους από την Θεσσαλονίκη, Έλληνες αγίους, Κύριλλο και Μεθόδιο που κρατούσαν στο ένα χέρι το Ευαγγέλιο και στο άλλο το κυριλλικό αλφάβητο, οι φωτιστές των Σλάβων, όπως έξοχα τους τίμησε η ιστορία).

«Ρωμαίικος καβγάς τούρκικος χαλβάς», λέει μια ευφυής παροιμία. Και τους πληρώσαμε ακριβά αυτούς τους εμφύλιους «καβγάδες». Κόντεψε να χαθεί η επανάσταση του ’21 από τις αλληλομαχίες. «Οι ηγέτες των Ελλήνων, στρατιωτικοί και πολιτικοί, και ως ομάδες, αλλά και μεταξύ τους, ακόμη και από τόπο σε τόπο, είναι περισσότερο διαιρεμένοι τώρα παρά στην αρχαία δοξασμένη εποχή τους, τότε που η Ελλάδα δεν είχε άλλους εχθρούς παρά τους …Έλληνες», γράφει αείμνηστος καθηγητής Απ. Βακαλόπουλος στο περισπούδαστο βιβλίο του «ο χαρακτήρας των Ελλήνων». (σελ. 151). Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο κείμενο της ελληνικής λογοτεχνίας, στην αυγή του βίου μας, η Ιλιάδα του Ομήρου, αρχίζει με την λέξη «μήνιν», την οργή και τον θυμό του Αχιλλέα, όχι εναντίον των εχθρών, αλλά κατά του Ατρείδη Αγαμέμνονα. Αντιμάχονται οι αρχηγοί των Ελλήνων, για μια γυναίκα την Χρυσηίδα, με οδυνηρές συνέπειες. Τραγική κατάληξη είχε και η εμφύλια διαμάχη, που ονομάστηκε «Εθνικός Διχασμός». Την μικρασιατική καταστροφή. Τα ίδια και στην Κύπρο το 1974. Μυαλό δεν βάζουμε. Θα μας έρθουν κανένα βράδυ οι Τούρκοι, κατά την προσφιλή αποστροφή του ανισόρροπου Ερντογάν, κι εμείς θα «καβγαδίζουμε», για το πώς θα κηδέψουμε τον βασιλιά ή τον τάδε αξιωματούχο. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι κατάντησε κομματική διένεξη και εν όψει των εκλογών «συσπείρωση», έτσι το λένε, των αμνών; Για τέτοια είμαστε τώρα; Αυτά ανήκουν στο παρελθόν, μόνο τραγωδίες προκάλεσαν στην έρμη πατρίδα. O σπουδαίος Σαράντος Καργάκος, τέτοιες μέρες εκοιμήθη πριν από τρία χρόνια, αιωνία η μνήμη, να ένας αληθινός Έλληνας που άξιζε «δημοσία δαπάνη», έγραφε σε μια ανάλογη περίσταση: «Είναι εμφανείς εκείνοι που μας σπρώχνουν στον αλληλοσπαραγμό. Δεν έχω καμμία διάθεση να χορέψω μαζί τους το “Χορό των Σκελετών”, γι’ αυτό δημόσια δήλωσα αποχή από πλήθος στημένες συζητήσεις, προβάλλοντας ως δικαιολογητική άρνηση την φράση του Μακρυγιάννη: Εγώ κρέας για εμφύλιο δεν πουλώ».

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Ο θάνατος της κοινής λογικής

 «Σήμερα πενθούμε τον θάνατο μιας αγαπημένης παλιάς φίλης, της Κοινής Λογικής, η οποία μας συντρόφευε για πολλά χρόνια… Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την ηλικία της αφού το μητρώο γέννησής της έχει χαθεί εδώ και πολύ καιρό σε γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Θα τη θυμόμαστε ως κάποια που μας δίδαξε πολύτιμα μαθήματα όπως αυτά:

  • Εχε την κοινή λογική να προστατεύεσαι.
  • Η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη, και…
  • Ισως ήταν δικό μου το φταίξιμο.

Η Κοινή Λογική έζησε σύμφωνα με απλές, συνετές οικονομικές πολιτικές, όπως:

Μην ξοδεύετε περισσότερα από αυτά που κερδίζετε, και με… αξιόπιστες στρατηγικές όπως: υπεύθυνοι είναι οι ενήλικοι και όχι τα παιδιά. Η υγεία της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία όταν τέθηκαν σε ισχύ καλοπροαίρετοι αλλά αυταρχικοί κανονισμοί. Οπως δάσκαλοι που απολύθηκαν επειδή επέπληξαν έναν απείθαρχο μαθητή.

Η υγεία της επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο όταν τα σχολεία υποχρεώθηκαν να παίρνουν τη γονική συναίνεση για να βάλουν αντηλιακό ή να δώσουν μια ασπιρίνη σε ένα μαθητή, αλλά δεν μπορούσαν να ενημερώσουν τους γονείς όταν μια μαθήτρια έμενε έγκυος και ήθελε να κάνει έκτρωση.

Πριν από τον θάνατο της Κοινής Λογικής είχε προηγηθεί ο θάνατος των γονιών της. Της Αλήθειας και της Εμπιστοσύνης, της συζύγου Σύνεσης και των παιδιών της Ευθύνης και Λογικής.

Εχουν επιζήσει τα 4 ετεροθαλή αδέλφια της:

  • Ξέρω τα δικαιώματά μου.
  • Το θέλω τώρα.
  • Κάποιος άλλος φταίει.
  • Είμαι θύμα.

Στην κηδεία της δεν παρευρέθησαν πολλοί καθώς ελάχιστοι συνειδητοποίησαν ότι απεβίωσε».

Και ο αποστολέας του κειμένου επισημαίνει: «Η αυτοπαρατήρηση βοηθάει στην αυτεπίγνωση (δηλαδή, «να ξέρουμε τι μας γίνεται»). Αραγε, ξέρουμε τι μας γίνεται;

jmarinos@tovima.gr

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ  «ΤΟ ΒΗΜΑ»

https://anastasiosk.blogspot.com

Ἀποπροσανατολισμὸς τῆς κοινῆς γνώμης

Ἀξιολογότατο ἄρθρο τοῦ κ. Μανώλη Κοττάκη στὴν ἐφημερίδα «Ἑ­στία» (17-5-2022) θέτει τὰ πράγματα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία στὴν ἀληθινή τους βάση καὶ ἱεράρχηση, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν «ὑπερδικαιωματισμό», ὅπως τὸν ὀνομάζει, τὸν ὁποῖο ἡ πολιτικὴ προπαγάνδα (ποὺ μάλιστα ἐμφανίζεται μὲ τὸν ὅρο «ὀρθότητα») προβάλλει σχεδὸν καταπιεστικὰ στὴν κοινὴ γνώμη.

Γράφει σχετικὰ ὁ ἀρθρογράφος: «Κάθε μέρα καὶ μὲ πλεῖστες ἀφορμὲς ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης ἀφιερώνεται ἄπειρος χρόνος γιὰ ζητήματα ὅπως: ἡ στείρωση τῶν σκύλων, τὰ δικαιώματα τῶν γατιῶν (…) τὰ δικαιώματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ (…) οἱ ἔμφυλες ταυτότητες, ἡ ἐλεύθερη χρήση ναρκωτικῶν (…) τὸ δικαίωμα τῆς άποτέφρωσης (…) καὶ λοιπά. Καὶ βεβαίως ἡ… ἐμβληματικὴ μεταρρύθμιση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων». Ἀφοῦ δηλώσει τὴν κάθετη διαφωνία του μὲ τὴν ὑπερπροβολὴ ὅλου αὐτοῦ τοῦ δικαιωματισμοῦ, ὁ κ. Κοττάκης συνεχίζει: «Ἔχω τὴν ἰσχυρὰ ἐντύπωση ὅτι ἡ χώρα μας πάσχει ἀπὸ βαθιὰ κρίση προσανατολισμοῦ. Θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν προοπτικὴ καὶ τὴ συνέχεια τοῦ ἔθνους ὡς συλλογικῆς ὀντότητας μέσα στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο, ὑποβαθμίζονται συστηματικῶς, ἂν δὲν ἀπαγορεύεται νὰ συζητῶνται, ἐνῶ θέματα ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, ποὺ δὲν ἔχουν ὅμως τὴν ἴδια ἐπίδραση στὴν ἀντοχὴ καὶ στὸ μέλλον τῆς πατρίδας στὸν νέο κόσμο, θεωροῦνται μείζονα».

Ὁ ἐν λόγῳ ἀρθρογράφος προτείνει τὴν ἀπαξίωση ὅλης αὐτῆς τῆς προπαγάνδας καὶ τὴν ἐνασχόλησή μας μὲ τὰ ἀληθινὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν πατρίδα καὶ τὸ ἔθνος μας: «Εἶναι καιρὸς νὰ ἀρχίσουμε νὰ περιφρονοῦμε αὐτὴ τὴν ἀτζέντα (…). Ἐπὶ τοῦ κοινωνικοῦ, τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ καταπίεση ποὺ αἰσθάνεται ἡ ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ἢ τὸ γεγονὸς πὼς διστάζουμε νὰ κάνουμε παιδιά; Τὸ πρόβλημα εἶναι τὰ συμπαθὴ τετράποδα ἢ ἡ διάλυση τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας, ἡ ὁποία στὰ 201 χρόνια τοῦ ἐλεύθερου βίου μας ἦταν παράγοντας κοινωνικῆς συνοχῆς, οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης καὶ συνέχισης τῆς ἐθνικῆς μας ὑπόστασης; (…) Τὸ ζήτημα τοῦ συλλογικοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ποὺ εἶναι, ὅταν λειτουργεῖ σωστά, τὸ θεμέλιο τῆς κοινωνίας, εἶναι σημαν­τικότερο τοῦ ὑπερδικαιωματισμοῦ, τὸν ὁποῖο συναντᾶμε πλειστάκις στὰ πρωτοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων, στὰ ραδιόφωνα καὶ στὰ κανάλια».

Εἶναι σαφὲς ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ὑπερβολικὴ προβολὴ τοῦ ἄκρατου δικαιωματισμοῦ στόχο ἔχει τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπὸ τὰ μείζονα καὶ πρώτιστα θέματα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν, καὶ τὴν πρόσδεσή μας σ’ ἕνα νεο­εποχίτικο ἅρμα μετεξελίξεως τοῦ πολίτη σὲ πειθήνιο ὄργανο μιᾶς ἰδεολογικῆς ἀπολυταρχίας, ἡ ὁποία ἀπεργάζεται τὸν πνευματικὸ ἐκφυλισμὸ τοῦ ἔθνους. Τὸ κράτος, σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχύον Σύνταγμα, εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ προστατεύει τὸν ἱερὸ θεσμὸ τῆς φυσικῆς οἰκογένειας. Συμβαίνει σήμερα αὐτό; Ἡ ἐθνικὴ ὁμοιογένεια τῆς πατρίδος μας περιφρουρεῖται καὶ ἐνισχύεται ἀπὸ τὰ ὄργανα τῆς Πολιτείας; Ἢ προτείνεται ἡ λύση τοῦ δημογραφικοῦ μὲ τὴν περαιτέρω ἀθρόα προσ­έλευση καὶ ἑλληνοποίηση μεταναστῶν; Ἡ Παιδεία ὑπηρετεῖ τὶς ὑψηλὲς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους; Αὐτὰ εἶναι κάποια ἀπὸ τὰ μείζονα θέματα ποὺ πρέπει νὰ μὴ μᾶς ἀφήνουν νὰ ἡσυχάζουμε ὅσοι πιστεύουμε στὴν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”