Ανυπόστατα τα περί ‘’κοινών αξιών’’ με το Ισλάμ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Οι διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και η πρέπουσα αγάπη προς κάθε άνθρωπο, δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αφορμή διαθρησκειακών ατοπημάτων στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται με μωαμεθανούς.  Η αγωνιώδης αναζήτηση «κοινών αξιών», καταλήγει συνήθως σε συγκρητιστικά ατοπήματα και όχι σε ουσιαστικό διάλογο. 

Πολλές φορές καταντούν να ομιλούν οι στηρίζοντες τέτοιας μορφής «διαλόγους», με κοινωνιολογισμούς περί δήθεν «ετεροφοβίας» και ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια «να γνωρίσουν δήθεν τον άλλο».  Για ποια συνάντηση και γνωριμία με τον άλλο ομιλούν;  Ουδεμία αμφιβολία υπάρχει για την αντιτριαδική αυτή πλάνη,  μέσα από το πλήθος αιρέσεων που περιμάζεψε ο Μωάμεθ.  Για ποια «ετεροφοβία» λοιπόν ομιλούν; Το πράττουν για να γνωρίσουν δήθεν τον άλλο, του οποίου την πλάνη γνωρίζουν;  Τα περί δήθεν προκατάληψης μπροστά στο άγνωστο που προβάλλουν δεν υφίστανται.   

Στα πλαίσια της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιούν, παραπέμπουν σε προηγούμενους διαλόγους Χριστιανών με μωαμεθανούς.  Όσες φορές όμως έγινε διάλογος Χριστιανού με μωαμεθανό, κατέληξε σε ομολογητική απάντηση του Χριστιανού και ουδέποτε έγινε διαφυγή στο μεγάλο ατόπημα περί δήθεν «κοινών αξιών».  Η εφεύρεση των «κοινών αξιών» γίνεται προς ευαρέσκεια των μωαμεθανών. 

Ομιλώντας για «κοινές αξίες» με τον μωαμεθανισμό, αλλοιώνουν τις αξίες αυτές που θεωρούν ως «κοινές». Προσδίδοντας τον χαρακτηρισμό «κοινή αξία» σε αξίες που ο Χριστός προσέδωσε το πραγματικό τους κάλλος, προσδίδουν άλλο εννοιολογικό περιεχόμενο στις αξίες αυτές. 

Έχουμε την αγάπη ως κοινή αξία με το Ισλάμ;  Στο κοράνι ποια «αγάπη» διδάσκεται;  Η κορανική βία ποια αγάπη αφήνει να κηρυχθεί;   Μπορεί να θεωρηθεί η χριστιανική αγάπη με όλο της το μεγαλείο, ως «κοινή αξία» με τη μωαμεθανική θρησκεία, όπου η προτρεπόμενη κορανική βία προκαλεί αποτροπιασμό; 

Περί ποια ειρήνης μπορούν να ομιλούν ως δήθεν κοινής αξίας.  «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν· ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» (Ιω. 14,27) λέγει ο Κύριος. Δεν υπάρχει χρεία επεξήγησης.  Αρκεί ο λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με αυτό που προσθέτει, με το «ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» (Ιω. 14,27).  

Περί ποιου σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας μπορούν να ομιλούν ως «κοινής αξίας»;  Και μόνο στη κορανική στάση απέναντι στη γυναίκα να σταθούν, είναι αρκετό για να δειχθεί το είδος του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας. 

Ας μην τοποθετούν αξίες της χριστιανικής πίστης, το κάλλος των οποίων κατέγραψε ο ίδιος ο Κύριος, ως δήθεν «κοινές αξίες» με τη μωαμεθανική πλάνη  η οποία πολεμά την πίστη στον αληθινό Τριαδικό Θεό.   Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα περί «κοινών αξιών» με τη αντιτριαδική μωαμεθανική θρησκεία, προσδίδουν σε αξίες της χριστιανικής πίστης, το κάλλος των οποίων κατέγραψε ο ίδιος ο Κύριος, διαφορετικό εννοιολογικό επίπεδο.   Ο λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, «ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» (Ιω. 14,27) είναι σαφέστατος.

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων για την απόφαση του ΣτΕ που ακυρώνει την ΚΥΑ για τις Απαλλαγές από το μάθημα των Θρησκευτικών

Ἀθῆναι 11 Ἰουλίου 2022

Ἀριθμ. Πρωτ. 134

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων χαιρετίζει την απόφαση, υπ’ αριθμ. 1478/2022 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την οποία ακυρώνεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση  61178/ΓΔ4/28-05-2021, κατά το μέρος που προβλέπεται η απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών, καθώς στοιχείται επί των προηγούμενων αποφάσεων του ΣτΕ 660/2018, 926/2018, 1749/2019 και 1750/2019 της Μείζονος Ολομέλειας του ΣτΕ, με τις οποίες ακυρώθηκαν τα πολυθρησκειακά Προγράμματα Σπουδών και τα Βιβλία (Φάκελοι) Θρησκευτικών των κ. Φίλη – Γαβρόγλου και αποτελεί τη φυσική και λογική συνέχεια αυτών των Αποφάσεων.

Η ΠΕΘ θεωρεί ότι και η νέα απόφαση του ΣτΕ (Ολομ. 1478/2022) για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά, όπως και οι προαναφερόμενες αποφάσεις του, κινείται  προς την σωστή κατεύθυνση, διότι επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, την υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να σέβεται το ιερό συνταγματικό δικαίωμα των νέων μας να μπορούν να διδάσκονται ένα μάθημα Θρησκευτικών, που να έχει ως περιεχόμενο τις αλήθειες και τις παραδόσεις της δικής τους θρησκευτικής πίστεως. Όσοι μαθητές/τριες είναι άθεοι/ες ή αγνωστικιστές/στριες και έχουν το δικαίωμα απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, έχουν και αυτοί/ές δικαίωμα να διδάσκονται, στη θέση του μαθήματος των Θρησκευτικών, ένα ισότιμο μάθημα, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο να τους προσφέρει, τις απαραίτητες ηθικοκοινωνικές αξίες και τα πρότυπα, με τα οποία να αναπτύσσονται, προκειμένου να είναι σε θέση να εντάσσονται, χωρίς προβλήματα κοινωνικοποίησης, στο  δημοκρατικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον της  χώρας.

Η ΠΕΘ επικροτεί την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, διότι βρίσκεται στην κατεύθυνση μιας ξεκάθαρης λύσεως, ως προς  την παροχή στην μεγάλη πλειονότητα των μαθητών, που είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, μιας πραγματικά Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής, δείχνοντας ταυτόχρονα, όμως, τον σεβασμό της ελληνικής πολιτείας στα διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί/ές Ορθόδοξοι/ες. Η πρόσφατη Απόφαση του ΣτΕ, μπορεί να ακύρωσε την ως άνω αντίστοιχη απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργείου Παιδείας του έτους 2021, που προέβλεπε την απαλλαγή κάποιων μαθητών, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις να μην παρακολουθούν το μάθημα των Θρησκευτικών, παράλληλα όμως, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η προσβαλλόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των διδασκόντων αποφασίζουν, κατά περίπτωση, για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες (ενδεικτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα),  είναι συνταγματικώς ανεκτή, ως μεταβατική, μέχρι την οριστική ρύθμιση του θέματος, εντός ευλόγου χρόνου.

Οριστική ρύθμιση, κατά το ΣτΕ είναι η θέσπιση ενός κανονικού ισότιμου μαθήματος για τους απαλλασσόμενους μαθητές/τριες. Ως εύλογος δε χρόνος κρίνεται το τέλος του σχολικού έτους  2022-2023, δοθέντος ότι, πέραν των δυσχερειών που ήδη εκτέθηκαν, η Πολιτεία καλείται για πρώτη φορά  να  ρυθμίσει το ζήτημα αυτό,  δηλαδή να θεσπίσει  ένα  ισότιμο  μάθημα συναφούς περιεχομένου για τους μαθητές που απαλλάσσονται από το υποχρεωτικό  μάθημα των Θρησκευτικών, σύμφωνα με την ερμηνεία των συνταγματικών και υπερνομοθετικών διατάξεων της ΕΣΔΑ που δόθηκε με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Δικαστηρίου. Αναμένουμε την γόνιμη αξιοποίηση της ως άνω Αποφάσεως του ΣτΕ από την Ελληνική Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.   

Κατόπιν όλων αυτών των εξελίξεων και δοθείσης της ευκαιρίας, οφείλουμε, επίσης, να υπενθυμίσουμε την λανθασμένη αντίληψη και πρακτική όλων εκείνων που αγωνίστηκαν απελπισμένα, ήδη από το 2011, να εισαγάγουν στα σχολεία τα μη ορθόδοξα, μη συνταγματικά και μη παιδαγωγικά πολυθρησκειακά Προγράμματα Σπουδών και τα Βιβλία (Φάκελοι) Θρησκευτικών, τα οποία συντάχτηκαν από τους «Θεολόγους» του νεόκοπου Θεολογικού αντισυλλόγου με την επωνυμία «Καιρός» και τα οποία ακυρώθηκαν από το ΣτΕ, με τις αποφάσεις του 2018 και 2019. Ένα από τα στοιχεία της διαφήμισης που τους έκαναν οι ως άνω συντάκτες τους και που εν πολλοίς συνεχίζουν και μέχρι σήμερα να κάνουν, ήταν ότι αυτά απευθύνονταν σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους καταβολές. Έτσι, έκαναν ένα σαλατόμορφο μείγμα, που περιείχε λίγα στοιχεία από την Ορθοδοξία και από όλες τις μεγάλες θρησκείες και το πρόσφεραν προς βρώση στα παιδιά όλων των Θρησκειών,  χωρίς να σέβονται τη συνταγματική θρησκευτική ελευθερία των παιδιών, που εκτός των άλλων, περιλαμβάνει και το δικαίωμά τους να διδάσκεται κάθε ένα τη δική του πίστη. Όλα αυτά, προφανώς, έρχονται σε αντίθεση με τις παλαιότερες αλλά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), οι οδηγίες του οποίου διασώζουν τον ορθόδοξο χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών και δικαιώνουν τους πολυετείς αγώνες της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) για Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή στα σχολεία της πατρίδας μας.

Το ΔΣ της ΠΕΘ

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Άγνωστοι οι δρόμοι του Κυρίου

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Για εμάς τους Χριστιανούς το κεντρικό σημείο του σύμπαντος και η ύψιστη έννοια της ιστορίας ολόκληρου του κόσμου είναι ο ερχομός του Ιησού Χριστού.. Ήρθε με άκρα πραότητα, φτωχότερος των φτωχών «μη έχων πού την κεφαλήν κλίναι». Δεν είχε καμιά αυθεντία, ούτε στην πολιτεία, ούτε στη Συναγωγή, από αποκάλυψη εκ των άνω. Δεν πολέμησε τους αντιπάλους του. Και απομένει σ’ εμάς να τον αναγνωρίσουμε σαν Παντοκράτορα ακριβώς γιατί «εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών» (Φιλιπ. 2,7), αφού υπέστη τελικά μαρτυρικό θάνατο…
Μερικές φορές οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες που μας συμβαίνουν μας βάζουν στη θέση ενός ταξιδιώτη που ξαφνικά βρίσκει τον εαυτό του στο χείλος της αβύσσου, από το οποίο είναι αδύνατο να επιστρέψει. Η άβυσσος είναι το σκότος της άγνοιας και ο φόβος της αιχμαλωσίας από το θάνατο. Μόνο η ενέργεια της αγιασμένης απελπισίας θα μας κάνει ικανούς να τα υπερπηδήσουμε.Αφού πεισθούμε από κάποια μυστηριώδη δύναμη, ριχνόμαστε στο άγνωστο επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και τι συμβαίνει; Αντί να σπάσουμε το κεφάλι μας στους βράχους, αισθανόμαστε ένα αόρατο χέρι να μας οδηγεί ευγενικά και να σωζόμαστε. Το να ριχτούμε στο άγνωστο σημαίνει εμπιστοσύνη στο Θεό. Απελπισμένοι από τους ισχυρούς της γης, αρχίζουμε να ερευνούμε για μια νέα ζωή, στην οποία η πρώτη θέση δίνεται στο Χριστό.
Άγνωστοι οι δρόμοι του Κυρίου. Ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να τους ανακαλύψει. Ο Θεός με την εμφάνιση του μας αποκάλυψε το μοναδικό δρόμο για την αιώνια λύτρωση. Μας έδωσε παράδειγμα σε όλα… Είναι ζωτικό να ζούμε «εν τη προσευχή» για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε με σθένος στην καταστρεπτική επίδραση του έξω κόσμου.
Να πιστεύετε ακράδαντα στην πρόνοια του Θεού για σας, παρά τις όποιες θλίψεις και τους κόπους.
Μη σκέπτεστε ότι υπάρχει κάποιο λάθος και ότι θα μπορούσατε όλο αυτό να το επιτύχετε κάπου αλλού και να το αποκτήσετε χωρίς κόπο. Εκείνο που τώρα υπομένετε θα σας καταλογισθεί ως μαρτύριο… Το να μειώνουμε το προσωπικό σχέδιο του Θεού για μας δεν είναι μόνο σφάλμα, αποτελεί αμαρτία.

Πηγή: https://anastasiosk.blogspot.com

Η Αποκάλυψη του Ιωάννη ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας – «Walletmor», με τσιπάκι στο χέρι αντί για τραπεζικές κάρτες!

Ελευθέριος Ανδρώνης

Ψηφιακή δουλεία – Η υπόθεση της εταιρείας «Walletmor» μας παραπέμπει ξεκάθαρα στo σφράγισμα που περιγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Ενώ ο δυτικός κόσμος βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο σκοτάδι της ανασφάλειας, της φτωχοποίησης και της ενεργειακής ένδειας, τα «αρπακτικά» της νέας παγκόσμιας τάξης βρίσκουν (ή σωστότερα διαμορφώνουν) τις ιδανικές συνθήκες για να στρώσουν τον δρόμο προς το τελικό «χάραγμα» που αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Οι πολιτικές της «Μεγάλης Επανεκκίνησης» βομβαρδίζουν ανελέητα την μικρομεσαία τάξη, εξοντώνουν την επαγγελματική ανεξαρτησία και οδηγούν εκατομμύρια κόσμου προς την βιοποριστική κοπαδοποίηση. Λαοί «γονατισμένοι» από την πανδημία και την ενεργειακή φτώχεια, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την επιδοματική πολιτική, κάτι που αυξάνει τρομακτικά το μερίδιο ελέγχου του κράτους, που ζητά ως αντάλλαγμα την υποταγή, την παρακολούθηση και τη συνεχή πιστοποίηση. Δεσμευμένες ελευθερίες που συγκεντρώνονται από την κάθε χώρα – δορυφόρο, για να παραδοθούν στο υπερ – κράτος.

Και συμβαίνει το εξής (φαινομενικά) παράδοξο: Από τη μία τα εισοδήματα ολοένα και συρρικνώνονται, και από την άλλη οι μέθοδοι αγοραπωλησιών εκσυγχρονίζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Ο πολίτης μπορεί να μην έχει πλέον τη δυνατότητα να βγάλει τον μήνα, άλλα – πότε άμεσα και πότε έμμεσα – πιέζεται συνεχώς από το κράτος ώστε να χρησιμοποιεί υπερσύγχρονα ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» και «έξυπνες» εφαρμογές για να διαχειρίζεται το πενιχρό εισόδημα του.

Οι σκοτισμένοι «εγκέφαλοι» του Νταβός επιθυμούν να μην διαθέτεις χρήματα για να ανταποκριθείς στις ανάγκες σου, να είσαι μόνιμος δούλος ενός χρέους, άλλα να αναβαθμίζεσαι συνεχώς στις τεχνολογίες που χρησιμοποιείς για να αγοράζεις και να πουλάς. Ποσώς ενδιαφέρονται αν το πορτοφόλι σου είναι γεμάτο. Τους αρκεί να είναι ψηφιακό.

Αναμφισβήτητα ο εκσυγχρονισμένος φτωχός, είναι το νέο παγκόσμιο μοντέλο πολίτη. Ένας απόλυτα διαχειρίσιμος, κρατικοδίαιτος σκλάβος που ζει με ψίχουλα και χαρίζει την ανεξαρτησία του και την ιδιωτικότητα του.

Οι ηλεκτρονικές κάρτες και οι εφαρμογές συναλλαγών και ταυτοποίησης, δεν είναι παρά πρόδρομοι του σφραγίσματος για το οποίο ξεκάθαρα μιλά η Αποκάλυψη. Τα εμφυτεύματα μικροτσίπ (και τα ηλεκτρονικά τατουάζ) είναι το επόμενο στάδιο της δυστοπίας που ετοιμάζουν, για να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο σε κάθε ανθρώπινο σώμα. Άλλωστε το λένε χωρίς περιστροφές πλέον οι «προφήτες» του ψηφιακού φασισμού.

O ιστορικός και συγγραφέας Yuval Noah Harari, κορυφαίος σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ δήλωσε χωρίς κανένα δισταγμό πως: «δεν πρέπει μόνο να παρακολουθούμε τους ανθρώπους (σ.σ. εξωτερικά), άλλα πρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει κάτω από το δέρμα τους».

Κάπως έτσι πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο τα δημοσιεύματα που εξοικειώνουν τους πολίτες με την ιδέα του εμφυτεύσιμου μικροτσίπ και τις ανέπαφες συναλλαγές μέσω αυτού.

Ο «πρόδρομος» σφραγίσματος της Walletmor

Ως τελευταία είδηση, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναδημοσιεύτηκε ένα πρόσφατο άρθρο της «Daily Mail» το οποίο αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα του Βρετανο – Πολωνού Wojtek Paprota, ιδρυτή της «Walletmor», η οποία είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που πουλάει τσιπ ανέπαφων τραπεζικών καρτών που μπορούν να εμφυτευτούν σε ανθρώπους. Το μικροτσίπ διαφημίζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ως «το πορτοφόλι του αύριο» και θυμίζει έντονα την ορολογία της εποχής του κορονοϊού, όπου οι εφαρμογές πιστοποίησης εμβολιασμού έφεραν κι εκείνες τον όρο «wallet» (Covid Free Wallet).

Το μόνο που έχει να κάνει ένας άνθρωπος για να σφραγιστεί σαν πρόθυμο «σφαχτάρι» της Νέας Τάξης Πραγμάτων, είναι να πληρώσει 299 δολάρια, να «κατεβάσει» στο κινητό του μια σχετική εφαρμογή που θα συνδέεται με το εμφύτευμα, και να κλείσει ραντεβού για να του τοποθετήσουν το εμφύτευμα κάτω από τον καρπό.

Έπειτα, ο άνθρωπος αυτός ξεχνάει τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και αρκεί μόνο να περάσει το χέρι του πάνω από έναν «αναγνώστη» ανέπαφων συναλλαγών. Και τι κερδίζει ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά, σε σχέση με κάποιον που δεν έχει τσιπαριστεί; Απολύτως τίποτα. Το μόνο – γελοίο – όφελος είναι πως εξοικονομεί… τρία δευτερόλεπτα κάθε φορά που πληρώνει. Τόσο θα του έπαιρνε να βγάλει από το πορτοφόλι του τα μετρητά ή την πιστωτική του.

Το δε επιχείρημα πως δεν κινδυνεύει πια να πέσει θύμα κλοπής των χρημάτων ή της κάρτας είναι και αυτό αστείο. Διότι πουλάς την ιδιωτικότητα σου για να αγοράσεις μια δήθεν ασφάλεια για κάτι που απλά «ενδέχεται» να συμβεί. Είναι εξαιρετικά πιθανό να μην πέσεις θύμα κλοπής ποτέ στη ζωή σου, άλλα τον έλεγχο του σώματος σου και τις πληροφορίες σου, τις «πουλάς» κάθε ώρα και στιγμή που κουβαλάς μέσα σου αυτό το εμφύτευμα, 24 ώρες το 24ωρο. Η ζημιά είναι αφάνταστα μεγαλύτερη από το όποιο όφελος. Για να μην συζητήσουμε πως το να έχεις το «πορτοφόλι» σου κάτω από το δέρμα σου, ενδέχεται να ανοίξει το δρόμο για νέες μορφές εγκληματικότητας.

Τα «credits» που χάνονται σε μια νύχτα

Το «τσιπάρισμα» ανθρώπων μπορεί να είναι κάτι που προς το παρόν πραγματοποιείται κυρίως από ιδιωτικές εταιρείες, άλλα ήδη έχουν δοθεί οι ντιρεκτίβες ώστε να υιοθετηθεί σταδιακά από τα κράτη. Και ασφαλώς θα παρέχεται δωρεάν, διότι πολύ απλά το εμπορεύσιμο «προϊόν» θα είναι ο ίδιος ο πολίτης.

Όσο για τη δήθεν ασφάλεια που ευαγγελίζονται οι εταιρείες που τσιπάρουν ανθρώπους, ας δώσουμε σημασία στο τι έγινε με την ιστορία της εταιρείας«Walletmor». Σύμφωνα με την «Daily Mail» ο ιδρυτής Wojtek Paprota παραπλάνησε τους πελάτες του, και για τις υπηρεσίες που παρείχε, είχε επαναχρησιμοποιήσει τσιπ από έναν τρίτο προμηθευτή, τη «MuchBetter», η οποία συνδέεται με τη Mastercard.

Μόλις ειδοποιήθηκαν για τις ενέργειες της «Walletmor» και οι δύο εταιρείες απέσυραν την ψηφιακή υποστήριξη τους, επικαλούμενες «ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια». Οι λογαριασμοί των πελατών αχρηστεύτηκαν εν μία νυκτί. Οι τσιπαρισμένοι άνθρωποι, κοιμήθηκαν με υποδόρια «πορτοφόλια» και ξύπνησαν με μπλοκαρισμένες συσκευές παρακολούθησης που δεν τους παρείχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν ούτε ένα μπουκάλι νερό. Αντί για πραγματικά χρήματα, κουβαλούσαν μια μικροσυσκευή με κάποια ιδεατά «credits» που απλά εξαφανίστηκαν, επειδή έτσι αποφάσισαν κάποιες εταιρείες.

Άραγε πόσο απέχει αυτή η υπόθεση από την διαχείριση του κορονοϊού, όπου οι «απείθαρχοι» πολίτες, δεν λάμβαναν από το κράτος το QR Code ώστε να εργάζονται, να εισέρχονται σε εσωτερικούς χώρους και να κατέχουν «προνόμια κανονικότητας»;

Για ποια ασφάλεια μιλάμε λοιπόν; Ας αναλογιστούμε πως το σφράγισμα δεν είναι κάτι «συμβολικό» ή αφηρημένο όπως βολεύει κάποιους να πιστεύουν. Θα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και υπαρκτό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος έδωσε ξεκάθαρη προειδοποίηση για όσα βλέπουμε να ξεδιπλώνονται μπροστά μας σήμερα:

«Καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς΄».

Πέρα από τα εμφυτεύματα των τσιπ, στο πεδίο της ταυτοποίησης έχουν μπει δυναμικά και τα λογισμικά αναγνώρισης προσώπου, οπότε βλέπουμε πως και το σημείο του κεφαλιού αρχίζει να τραβά έντονα την προσοχή των νέων τεχνολογιών, ακριβώς όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη.

Όλα τα σύγχρονα κινητά χρησιμοποιούν πλέον και την αναγνώριση προσώπου για να «ξεκλειδώνεται» το κινητό (πέρα από τη δυνατότητα χρήσης δαχτυλικού αποτυπώματος). Επίσης από το 2016 η «Αpple» με το «Apple Pay» εισήγαγε το «selfie pay», το οποίο επέτρεπε στους πελάτες να εγκρίνουν τις συναλλαγές με τη λήψη μιας φωτογραφίας του προσώπου τους.

Η ανθρωπότητα οδηγείται ολοταχώς σε μια ψηφιακή μορφή δουλείας που δεν θα έχει ιστορικό προηγούμενο. Οι κατευθύνσεις και τα μηνύματα είναι πλέον ξεκάθαρα. Μόνο όσοι επιμένουν να εθελοτυφλούν, κάνουν πως δεν τα βλέπουν…

Πηγή: http://aktines.blogspot.com

Γερμανία: Aπαγορεύτηκε σε βιολόγο να δώσει διάλεξη περί φύλων επειδή υποστηρίζει τη θέση ότι βιολογικά υπάρχουν μόνο δύο φύλα

Το Πανεπιστήμιο Humboldt στο Βερολίνο (HU) ακύρωσε τη διάλεξη ενός επιστήμονα λίγες ημέρες πριν από τη «Μακρά Νύχτα της Επιστήμης 2022».

Η βιολόγος και διδακτορική φοιτήτρια στο HU, Marie-Luise Vollbrecht, θα έδινε διάλεξή με θέμα: «Το Φύλο δεν είναι το ίδιο με το φύλο. Φύλο, φύλο και γιατί υπάρχουν μόνο δύο φύλα στη βιολογία».

Η εκδήλωση «Long Night of Science» λαμβάνει χώρα στη Γερμανία κάθε χρόνο και επιτρέπει σε μεγάλα επιστημονικά ιδρύματα να πραγματοποιούν διαλέξεις και επιδείξεις για το ευρύ κοινό. 

Σύμφωνα με την Vollbrecht, ήθελε να χρησιμοποιήσει την εξελικτική βιολογία για να καταλήξει – επίσης με παραδείγματα από τον κόσμο των ζώων και των φυτών – γιατί υπάρχουν μόνο δύο φύλα από βιολογική άποψη και ότι το βιολογικό φύλο (φύλο) και η ταυτότητα του φύλου (φύλο) είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Ωστόσο, ακτιβιστές από μια ομάδα που ονομάζεται «Ομάδα Εργασίας Κριτικών Δικηγόρων» αποδοκίμασαν τη θέση της Vollbrecht ως «αντιεπιστημονική, απάνθρωπη και εχθρική προς τους queer και τους τρανς». Κατηγόρησαν το Πανεπιστήμιο Humboldt (HU), όπου εργάζεται η βιολόγος, ότι προσφέρει τη σκηνή σε έναν «γνωστό υπερεχθρικό ομιλητή» και διακήρυξαν στο Twitter ότι «δεν υπάρχει χώρος για queer εχθρότητα στο πανεπιστήμιό μας. Τα λέμε στο δρόμο!»

Όπως αναφέρει η Die Welt, η HU ανακοίνωσε αργότερα ότι ακύρωσε τη διάλεξη της Vollbrecht επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια, προσθέτοντας ότι ενημερώθηκαν από την αστυνομία ότι είχε προγραμματιστεί διαμαρτυρία για την εμφάνισή της και ότι αναμενόταν επίσης μια αντιδιαδήλωση.

“Λυπούμαστε πολύ που η κα Βόλμπρεχτ δεν μπορεί να δώσει τη διάλεξη”, φέρεται να είπε η επικεφαλής επικοινωνίας του HU, Μπίργκιτ Μάνγκελσντορφ. Επέμεινε ότι η απόφαση εξυπηρετούσε μόνο το σκοπό της ασφάλειας και ότι το πανεπιστήμιο «ψάχνει έναν τρόπο ώστε η κ. Vollbrecht να μπορεί να μιλήσει για τη δουλειά της στο HU σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

Αλλά η διάλεξη ακυρώθηκε – για λόγους ασφαλείας, όπως είπαν οι διοργανωτές στην βιολόγο.

Μια εκπρόσωπος του HU εξήγησε όταν ρωτήθηκε: «Η διάλεξη της Vollbrecht ακυρώθηκε προς το συμφέρον της όλης εκδήλωσης και των επισκεπτών. Η συζήτηση για τη διάλεξη απειλεί να επισκιάσει όλες τις άλλες ομιλίες».

Η ίδια η Vollbrecht είπε ότι η ακύρωση της προκάλεσε «θλίψη».

Και περαιτέρω: «Η οπισθοχώρηση μπροστά σε ριζοσπαστικούς βίαιους ακτιβιστές που δεν γνωρίζουν τη βιολογία είναι κατανοητή αλλά ανησυχητική».

Δεν μπορεί πλέον να υπάρχει αντικειμενική συζήτηση «εάν ακυρώνονται εκδηλώσεις από φόβο πράξεων βίας». Το περιστατικό είναι ένα άλλο παράδειγμα «των ριζοσπαστικών μέσων που χρησιμοποιούν οι ιδεολόγοι του φύλου».

Το «Long Night of Science» το 2022 έχει το σύνθημα:

«Η επιστήμη ως απάντηση σε ψεύτικες ειδήσεις, θεωρίες συνωμοσίας και μοιραία λάθη».

Η εκπρόσωπος του HU είπε ότι: «Θα εξετάσουμε το θέμα και, κυρίως, το πλαίσιο στο οποίο συζητείται, σε μεταγενέστερη ημερομηνία από διαφορετικές – επίσης αμφιλεγόμενες – οπτικές γωνίες».

Πηγή: http://aktines.blogspot.com