ΤΟ «ΜΑΓΙΚΟ» ΑΣΤΕΡΙ, ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

magoi_asteri

«Ποῦ ἐστίν ὁ τεχθείς βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων; Εἴδομεν γάρ αὐτοῦ τόν ἀστέρα», ρωτοῦσαν οἱ μάγοι, θρησκευτικοί ἡγέτες τῶν Περσῶν φθάνοντας στά Ἱεροσόλυμα (Μτ.2:3).

Πῶς ἤξεραν, ὅτι αὐτό τό ἀστέρι πού φάνηκε στήν ἀνατολή, ἦταν σημάδι ὅτι γεννήθηκε ὁ Βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων; 

Περιληπτικά:

Ὁ Βασιλιάς Βαλάκ τῶν Μωαβιτῶν κάλεσε τόν μάντη Βαλαάμ (1.500 π.Χ.) νά ἀφανίσει τούς Ἰσραηλῖτες (Ἀριθμ. Κεφ. 22). Τόν ἀνέβασαν σέ ἕνα ὕψωμα, ὥστε νά τούς βλέπει, καί ἀντί νά ἀρχίσει νά τούς καταριέται, ἄρχισε νά τούς ἐγκωμιάζει, προφητεύοντας μάλιστα (κατ’ ἐντολή Θεοῦ) ὅτι ἀπό τόν λαό αὐτό θά ἀνατείλει ἕνα μεγάλο ἀστέρι (ὁ Χριστός). (Ἀριθμ.24: 14-25).

Ἡ προφητεία του ἔκανε πάταγο· ἀπό στόμα σέ στόμα διαδόθηκε σέ ὅλον τόν τότε γνωστό κόσμο· ἔφθασε καί στήν Περσία· ἔφθασε καί στά αὐτιά τῶν μάγων. Καί μόλις εἶδαν τό σημαδιακό ἀστέρι, ξεκίνησαν, περπατώντας πολλές μέρες γιά νά προσκυνήσουν ἕνα Βρέφος….!

Καί τί ἀστέρι ἦταν αὐτό; Ἄν ἦταν ἕνα συνηθισμένο ἀστέρι, κανένας δέν θά τοῦ ἔδινε σημασία, οὔτε καί οἱ μάγοι.  Ἄρα ἦταν ἀστέρι ἀσυνήθιστο, γι’αὐτό φαινόταν καί τή μέρα· δείχνοντας μάλιστα (τή μέρα!) τόν δρόμο στούς μάγους.
Πρᾶγμα ἀφύσικο, ἀδύνατο γιά ὁποιοδήποτε ἀστέρι τοῦ σύμπαντος. Ἦταν ἄγγελος Κυρίου μέ τήν μορφή ἀστεριοῦ, πού ἐστάλη εἰδικά γιά τούς μάγους (χάρη στήν καλή τους διάθεση) γιά νά προσκυνήσουν τόν Κύριο.

Καί ἐνῶ τό ἀστέρι ἤξερε, πώς ὁ Ἰησοῦς γεννήθηκε στή Βηθλεέμ, αὐτό ὁδήγησε τούς μάγους στά Ἱεροσόλυμα.

Καί μόλις ἔφθασαν στά Ἱεροσόλυμα, τό ἀστέρι ἐξαφανίσθηκε, ἀφήνοντας τούς μάγους μόνους.

«Ποῦ ἐστίν ὁ τεχθείς βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων;», ρωτοῦσαν τούς Ἱεροσολυμῖτες (Μτ.2:3).

Καί βγαίνοντας οἱ μάγοι ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, τό ἀστέρι ἐμφανίσθηκε ξανά στούς μάγους, καί τούς ὁδήγησε στόν τόπο ὅπου ἔμενε τό Βρέφος, καί «ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τό Παιδίον» (Μτ.2:10).

Γιατί τό ἀστέρι «ἀνάγκασε» τούς μάγους νά πᾶνε στά Ἱεροσόλυμα, πού δέν ἦταν τό Παιδίον;

Γιατί δηλαδή δέν τούς ὁδήγησε κατευθεῖαν στή Βηθλεέμ, πού ἦταν τό Παιδίον; Ὑπῆρχε λόγος. Συνέχεια

Advertisement